دانشگاه وسترن استرالیادوره های کارشناسی
شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید یا باید مدرک کارشناسی داشته باشید یا آزمون GAMSAT را انجام دهید، در هر دو صورت یک مصاحبه خواهید داشت. قبل از ورود به رشته واحدهای پیش نیاز را باید بگذرانید. آیلتس مورد نظر 6.5 می باشد با نمره 6 در هر چهار مهارت.
  • کارشناسی دندانپزشکی: طول دوره 5 سال، شهریه سالانه 46000$ استرالیا.

دوره های کارشناسی و دکترای تحصیلی
شرایط ورود: داشتن مدرک کارشناسی و یا بالاتر. دانشجویان ایرانی باید مدرک دندانپزشکی خود را ارائه دهند به همراه حداقل 2 سال سابقه کار حرفه ای. دانشجویان هم چنین برای ورود باید آزمون اولیه RACDS را انجام دهند که مربوط به سازمان دندانپزشکان استرالیا می باشد. اطلاعات بیشتر در مورد آزمون را در اینجا بیابید. آیلتس مورد نظر برای دوره دکترا 7 می باشد با نمره 7 در هر چهار مهارت. دانشجویان باید مدرک دندانپزشکی خود را توسط انجمن دندانپزشکان به ثبت برسانند. 
  • دیپلمای ارشد آموزش علوم دندانی: طول دوره 1 سال، شهریه سالانه 43250$ استرالیا.
  • دیپلمای ارشد علوم دندانی: طول دوره 1 سال، شهریه سالانه 43250$ استرالیا.
  • دیپلمای ارشد اودونتولوژی: طول دوره 1 سال، شهریه سالانه 43250$ استرالیا.
  • دکترای دندانپزشکی: طول دوره 3 سال، شهریه سالانه 46000$ استرالیا.


منابع:جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.