دانشگاه ملبورن
دوره های دندانپزشکی دانشگاه ملبورن


 دوره های کارشناسی

شرایط ورود: در صورتی که پیش دانشگاهی را در استرالیا نبوده اید یا باید مدرک کارشناسی داشته باشید و آزمون GAMSAT را انجام دهید، سپس یک مصاحبه خواهید داشت.
  • کارشناسی دندانپزشکی: طول دوره 5 سال. 
  • کارشناسی بهداشت دهان: طول دوره 3 سال. شرایط ورودی همانند بالا.
  • کارشناسی مطالعات دندانی: طول دوره یک سال. دانشجویانی که حداقل 3 سال در یکی از دو رشته گفته شده در بالا در دانشگاه ملبورن تحصیل کرده باشند می توانند وارد این دوره شوند. دوره های ارشد و دکترا

شرایط ورود به دور های ارشد و دکترا تحصیل در مقاطع پایین تر مانند کارشناسی برای ورود به ارشد و ارشد برای ورود به دکترا می باشد. دانشجویان ایرانی برای ورود به ارشد، مدرک دندانپزشکی خود را که در ایران دریافت کرده اند ارائه می دهند و برای ورود به دکترا باید در مقطع ارشد تحصیل کرده باشند.دانشجویان باید مدرک دندانپزشکی خود را توسط انجمن دندانپزشکان به ثبت برسانند. 
رشته های موجود عبارتند از:

نام رشته
 طول دوره
 دیپلمای ارشد دندانپزشکی کلینیکی   1 سال
 دیپلمای ارشد جراحی دهان و فک
 1 سال
 دیپلمای ارشد داروهای دندانی
 1 سال
 دکترای دندانپزشکی بالینی شامل: دندانپزشکی، بیماری های دهان و دندان، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، امراض لثه، پروتز دندان، مراقبت های ویژه.
3 سال
ارشد تحقیقاتی بیولوژی دهان
بیش از یک سال
 کارشناسی ارشد دندانپزشکی
2 سال
 ارشد تحقیقاتی دندانپزشکی
 2 سال
 دکترای تحقیقاتی دندانپزشکی
 3 سال

دانشکده دندانپزشکی به تازگی رشته " دکترای جراحی دندان" را ارائه می دهد. اولین ترم ورودی سال 2011 می باشد. طول دوره 4 سال است.


منابع:


جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.