دانشگاه ملبورنکارشناسی
دوره های کارشناسی پزشکی این دانشگاه به صورت علوم بیو-بزشکی می باشند. این دوره ها 3 ساله هستند. دوره های پزشکی در مقاطع بالاتر ارائه می شوند.

کارشناسی ارشد و دکترای تحصیلی
شرایط ورود: در صورتی که کارشناسی را در استرالیا نبوده اید باید مدرک پزشکی خود را به عنوان کارشناسی ارائه دهید (مدرک خود را باید توسط انجمن پزشکان به ثبت برسانید) به همراه حداقل 3 سال سابقه کار حرفه ای. در صورتی که به هریک از دوره های تخصصی زیر می خواهید وارد شوید باید 2 سال در اسن زمینه ها سابقه کاری داشته باشید. به عنوان مثال برای ورود به پزشکی کودکان باید 2 سال از 3 سال را در این زمینه سابقه کار داشته باشید. آیلتس مورد نیاز دانشگاه 7 است با نمره 7 در هر چهار مهارت.منابع:


جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس بگیرید.
    • کارشناسی ارشد پزشکی- پزشکی کودکان: طول دوره 2 سال، شهریه سالانه از 40000$ تا 50000$.
    • کارشناسی ارشد پزشکی- رادیولوژی: طول دوره 3 سال، شهریه سالانه از 30000$ تا 40000$.
    • دکترای پزشکی: طول دوره 4 سال، شهریه سالانه از 40000$ تا 50000$. قبل از ورود مصاحبه خواهید داشت.