بورسیه در دانشگاه نوتردام
بورسیه در دانشگاه نوتردام


دانشگاه نوتردام تعدادی بورسیه دارد که تنها بورسیه IPRS  می تواند مورد استفاده دانشجویان ایرانی باشد. این بورس خاص دوره های تحقیقاتی است و شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا 3 سال برای دانشجویان دکترا و تا 2 سال برای دانشجویان ارشد پرداخت می کند.


منابع:

International scholarships