دانشگاه سادرن کویینزلند

بورسیه در دانشگاه سادرن کویینزلند

بورسیه های خاص دانشجویان خارجی دانشگاه سادرن کویینزلند عبارتند از:
  • IPRS : این بورس خاص دوره های تحقیقاتی تمام رشته ها می باشد و شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا 3 سال برای دانشجویان دکترا و تا دو سال برای دانشجویان ارشد پرداخت می کند.
  • USQPRS : این بورس از طرف دانشگاه است و خاص دوره های تحقیقاتی است و سالانه 22500$ جهت هزینه های زندگی به دانشجو می پردازد. دانشجویانی که IPRS را دریافت می کنند خود به خود برای این بورس نیز در نظر گرفته می شوند.
  • بورسیه دانشکده تجارت: این بورس خاص دوره های ارشد تحصیلی این دانشکده است و  سالانه به 10 نفر ار دانشجویان این دانشگاه تعلق می گیرد. این بورس مبلغ 5000$ به دانشجو هدیه می دهد. آخریم مهلت اقدام 29 اکتبر لست.
  •  بورسیه دانشکده آموزش و پرورش: این دانشکده به دو نفر ار دانشجویان دوره ارشد تحصیلی این دانشکده مبلغ 2000$ هدیه می دهد. آخریم مهلت اقدام 17 دسامبر است.


منابع:

Scholarships available for international students