بورسیه در دانشگاه مرکزی کویینزلند
بورسیه در دانشگاه مرکز کویینزلند


بورسیه های دانشجویان خارجی  دانشگاه مرکزی کویینزلند عبارتند از: 
  • IPRS : این بورس خاص دوره های تحقیقاتی تمام رشته های دانشگاه است و شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا 3 سال برای دانشجویان دکترا و تا 2 سال برای دانشجویان ارشد پرداخت می کند.
  • IPRA : این بورس نیز خاص دوره های تحقیقاتی است که از طرف دانشگاه می باشد و مقداری از هزینه های زندگی را پرداخت می کند به علاوه سالانه 18500$ جهت بودجه تحقیقاتی و تا دو سال برای دانشجویان ارشد و تا 3 سال برای دانشجویات دکترا پرداخت می شود.
  • بورسیه MBA : این بورس خاص دوره های تحصیلی این رشته است و دانشجویان موفق از پرداخت 33% شهریه دانشگاه معاف می شوند.
  • بورسیه خوابگاه: این بورس خاص دانشجویان خارجی تازه وارد ساکن در کمپس راخامپتون است. این بورسیه 4500$ از هزینه های خوابگاه به همراه 50$ هزینه فرم پذیرش را پرداخت می کند.

منابع: