دانشگاه ادیث کوان

بورسیه در دانشگاه ادیث کوان
  • IPRS : این بورسیه خاص همه دوره های تحقیقاتی همه رشته هاست و شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا 3 سال برای دانشجویان دکترا و تا 2 سال برای دانشجویان ارشد پرداخت می کند. دانشجویانی که موفق به دریافت این بورس می شوند از طرف دانشگاه ادیث کوان سالانه 25000$ جهت هزینه های زندگی دریافت می کنند. آخرین مهلت اقدام 31 آگست می باشد.
  • بورسیه آنرز دانشکده حقوق و تجارت: این بورس خاص دانشجویان کارشناسی است که در سال چهارم (کارشناسی آنرز)  یکی از رشته های این دانشکده ها ثبت نام نمایند و مبلغ 5000$ جهت هدیه به دانشجویان پرداخت می کند. آخرین مهلت اقدام 25 فوریه است.

منابع:

International students scholarship