دانشگاه بالارات
بورسیه در دانشگاه بالارات

دانشگاه بالارات تعدادی بورسیه تنها در مقاطع تحقیقاتی برای دانشجویان در نظر گرفته است:
 • IPRS : این بورس خاص همه دوره های تحقیقاتی همه رشته هاست و شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا 2 سال برای دانشجویان ارشد و تا 3 سال برای دانشجویان دکترا پرداخت می کند. دانشجویانی که موفق به دریافت این بورسیه می شوند از طرف دانشگاه سالانه 22500$ جهت هزینه های زندگی دریافت می کنند. آخرین مهلت اقدام 31 اکتبر است.
 • بورسیه کلوب فوتبال و دانشگاه بالارات: این بورسیه خاص دانشجویان دکترا است و تا سه مبلغ 30000$ به دانشجویانی که در مورد موضوع زیر به تحقیق بپردازند پرداخت می کند:
Performance Analysis incorporating the use of latest technologies to deliver innovating analysis and reporting system

آخرین مهلت اقدام 31 اکتبر است.
 • بورسیه دانشکده ها- این بورسیه ها نیز برای دانشجویان خارجی تنها در مقاطع تحقیقاتی می باشند:
 1. دانشکده هنر
 2. دانشکده علوم
 3. دانشکده ریاضی و فناوری اطلاعات
 4. دانشکده پرستاری
 5. دانشکده ورزش و حرکات مکانیکی بدن
 6. دانشکده آموزش و پرورش
 7. دانشکده تجارت
 8. دانشکده علوم اجتماعی

منابع: