دانشگاه چارلز داروین
بورسیه در دانشگاه چارلز داروین

دانشگاه چارلز داروین تنها در مقاطع تحقیقاتی تعدادی بورسیه برای دانشجویان خارجی قرار می دهد:
  • IPRS : بورسیه خاص همه رشته های تحقیقاتی دانشگاه است و شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا 3 سال برای دانشجویان دکترا و تا 2 سال برای دانشجویان ارشد پرداخت می کند. آخرین مهلت اقدام 30 سپتامبر هر سال است.
  • بورسیه چارلز مک وی: این بورسیه خاص دانشجویان دکتراست که در مورد انرژی های قابل بازیافت به تحقیق می پردازند. بورسیه برای دانشجویان خارجی شهریه را پرداخت می کند. این بورس در 29 اکتبر بسته می شود. اطلاعات بیشتر در مورد موضوع تحقیقاتی را در اینجا بیابید.
  • بورسیه دانشکده محیط زیست: این بورسیه نیز برای دانشجویان دکترا است که در مورد اقتصاد-محیط زیست به تحقیق می پردازند. این بورس سالانه 27000$ به دانشجو پرداخت می کند به همراه هزینه های سفر و برخی هزینه های دیگر. آخرین مهلت اقدام 19 نوامبر است. اطلاعات بیشتر در مورد موضوع تحقیق را دانلود نمایید.

منابع:

Scholarships for International Students