دانشگاه ویکتوریا
بورسیه در دانشگاه ویکتوریا


دانشگاه ویکتوریا تنها در مقاطع تحقیقاتی تعدادی بورسیه برای دانشجویان ارائه می دهد:
  • IPRS: بورسیه خاص تمام دوره های تحقیقاتی که شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا 3 سال برای دانشجویان دکترا و تا 2 سال برای دانشجویان ارشد می پردازد.
  • بورسیه زمینه های تحقیقاتی دانشگاه: این بورسیه که از طرف دانشگاه می باشد خاص دانشجویان دکترا و ارشد تحقیقاتی است و به آنهایی ارائه می شود که در 9 زمینه تحقیقاتی ارائه شده در دانشگاه به تحقیق بپردازند. این بورسیه سالانه 22500$ جهت هزینه های زندگی به دانشجویان پرداخت می کند. اطلاعات بیشتر در مورد این 9 زمینه را در اینجا بیابید.
  • بورسیه نانسی میلیز: این بورس خاص دوره دکترا است و کسانی که در مورد "کیفیت آبها" به تحقیق می پردازند. این بورس سالانه 10000$ به دانشجو پرداخت می کند به همراه 22500$ بودجه تحقیقاتی و برخی هزینه های دیگر. اطلاعات کامل در مورد موضوع تحقیق را دانلود نمایید.

منابع:

Scholarships for research students