دانشگاه کاتولیگ استرالیا
بورسیه در دانشگاه کاتولیگ استرالیا


  • بورسیه دانشجویان خارجی: دانشگاه کاتولیگ استرالیا سالانه 25 بورسیه برای دانشجویان خارجی در تمامی مقاطع و همه رشته ها در  نظر می گیرد. که 5 تای آن کل شهریه دانشگاه را پوشش می دهد و 20 تای دیگر نیمی از شهریه دانشگاه را پوشش می دهد. در هر دو حالت بورسیه تا پایان دوران تحصیل ادامه خواهد داشت. این بورسیه ها تنها شهریه دانشگاه را پرداخت می کنند اما در صورتی که دانشجویان دوره های تحقیقاتی بورسیه IPRS را دریافت کرده باشند، هزینه زندگی از طرف دانشگاه پرداخت می شود. 
  • بورسیه دانشکده تجارت: این بورسیه که خاص دانشجویان خارجی است به تعدادی از دانشجویان کارشناسی و ارشد ودکترا کمک هزینه تحصیلی می دهد. این بورسیه مبلغ 2000$ به دانشجو هدیه می دهد.

منابع: