دانشگاه وسترن سیدنی
بورسیه در دانشگاه وسترن سیدنی


دانشگاه وسترن سیدنی بیشتر در مقاطع تحقیقاتی برای دانشجویان خارجی بورسیه دارد و تنها یک بورسیه برای دوره کارشناسی در نظر دارد:
 
بورسیه دوره های تحقیقاتی
  • IPRS : بورسیه خاص همه دوره های تحقیقاتی همه رشته هاست و شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا 3 سال برای دوره دکترا و تا 2 سال برای دوره های ارشد پرداخت می کند.
  • UWAPRA : بورسیه از طرف دانشگاه است و خاص همه دوره های تحقیقاتی است که سالانه مبلغ 22500$ جهت شهریه دانشگاه می پردازد. دانشجویانی که بورسیه بالا را دریافت کرده باشند به طور خود به خود برای این بورس نیز در نظر گرفته می شوند.
  • بورسیه دانشکده ریاضیات و میکروسیستم های خورشیدی: این بورس خاص دوره دکترا است و به دانشجویانی تعلق می گیرد که در مورود یکی از موضوعات تحقیقاتی این دانشکده به تحقیق بپردازند. برخی از این موضوعات عبارتند از: هوش مصنوعی، تقابل های انسان و کامپیوتر، تصویر سازی علمی، تصویر سازی اطلاعات و داده ها، انفورماتیک محیط، محیط های مجازی و ... فهرست موضوعات کامل را در سایت دانشکده بیابید. این بورسیه سالانه 32500$ به دانشجو می پردازد. بودجه تحقیقاتی و هزینه سفرهای علمی نیز پرداخت می شود.
  •  بورسیه بوش بلیتز: این بورس نیز خاص دوره دکترا است که در مورد تاکسونومی منطقه ای از استرالیا تحقیق می کند و سالانه 10000$ پرداخت می کند. اطلاعات بیشتر در مورد موضوع تحقیق را در اینجا بیابید.
  • ABRS : این بورس خاص دوره دکترا است که مبلغ پرداختی آن از کسر شهریه تا شهریه کامل متفاوت است. متقاضیان در مورد یکی از این موارد به تحقیق می پردازند: ظرفیت تاکسونومیک، تنوع زیستی، محافظت و گونه های در حال انقراض، سلامت گیاهان و حیوانات. اطلاعات بیشتر را در اینجا بیابید.

بورسیه دوره های تحصیلی
  • بورسیه آنرز: این بورس خاص همه دانشجویان تازه وارد دانشگاه است که مدرک آنرز-کارشناسی چهارساله -می گیرند و از طرف دانشگاه مبلغ 5000$ به عنوان هدیه دریافت می کنند.