دانشگاه جیمز کوک
بورسیه در دانشگاه جیمز کوک


بورسیه دوره های تحقیقاتی
  • IPRS : این بورس که خاص دوره های تحقیقاتی است  شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا 3 سال برای دانشجویان دکترا و تا 2 سال برای دانشجویان ارشد پرداخت می کند.
  • JCUPRAS : این بورس از طرف دانشگاه می باشد و سالانه مبلغ 22500$ به دانشجویان دوره های تحقیقاتی پرداخت می کند. دانشجویانی که IPRS را دریافت می کنند خود به خود برای این بورس نیز در نظر گرفته می شوند.
  • CSIRO : این بورس که تنها خاص دانشجویان دکترا می باشد برای برخی رشته های دکترا بورس در نظر گرفته است که عبارتند از: تغذیه، علوم سلامت، انرژی، محیط زیست، علوم اطلاعاتی، ساخت، مواد و معدن. اطلاعات بیشتر را از اینجا بیابید.
  • بورسیه دانشکده پزشکی و دندانپزشکی: این بورس نیز خاص دوره های تحقیقاتی این دانشکده است که به دانشجویانی که در مورد موضوعات تحقیقاتی خاص این دانشکده به تحقیق بپردازند اهدا می شود. برخی از این موضوعات عبارتند از: جراحی، علوم اعصاب، بیولوژی رگ ها، بیماری های عفونتی، بهداشت و ... این بورس به دانشجویانی دریافت می شود که بورسیه JCUPRS را قبلا دریافت کرده باشندو تا سقف 12000$ کمک هزینه تحصیلی پرداخت می کند. اطلاعات بیشتر را در اینجا بیابید.
اطلاعات زمان اقدام برای بورس را در اینجا بیابید.


بورسیه دانشکده ها

دانشکده ها در تمامی مقاطع بورسیه هایی را ارائه می دهند. دقت داشته باشید که بورسیه برای دانشجویان خارجی باشد.