دانشگاه نیوکاسل
بورسیه در دانشگاه نیوکاسل


دانشگاه نیوکاسل تنها دو بورسیه خاص دانشجویان خارجی دارد که در اینجا فهرست شده اند:

  • IPRS : این بورس که خاص دوره های تحقیقاتی است  شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا 3 سال برای دانشجویان دکترا و تا 2 سال برای دانشجویان ارشد پرداخت می کند.
  • UNPRS : این بورس از طرف دانشگاه می باشد و سالانه مبلغ 22500$ به دانشجویان دوره های تحقیقاتی پرداخت می کند. دانشجویانی که IPRS را دریافت می کنند خود به خود برای این بورس نیز در نظر گرفته می شوند.
تعداد قابل ملاحظه ای بورسیه و کمک هزینه تحصیلی نیز وجود دارند که برای دانشجویان بومی و خارجی مشترک اند. اطلاعات آنها را با مراجعه به لینک های زیر بیابید. توجه داشته باشید که بورسیه حتما برای برای دانشجویان خارجی در نظر گرفته شده باشد: