دانشگاه دیکین
بورسیه دانشگاه دیکین


دانشگاه دیکین تعداد محدودی بورسیه دارد که در اینجا فهرست شده اند:
  • IPRS : این بورسیه متعلق به همه دوره های تحقیقاتی همه رشته ها می باشد و شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا پایان دوران تحصیل پوشش می دهد. دانشجویانی که موفق به دریافت این بورس از طرف دولت می شوند از طرف دانشگاه سالانه 22500$ جهت هزینه های زندگی دریافت می کنند.
  • DUPRS : این بورسیه از طرف دانشگاه می باشد و خاص دوره های تحقیقاتی است. این بورس سالانه به 10 نفر اهدا می شود و شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را پرداخت می کند به علاوه سالانه 22500$ هزینه زندکی.
  • DUISP : این بورس متعلق به دوره های تحصیلی دانشگاه است و به صورت کمک هزینه تحصیلی است و در هر کمپس متفاوت است:
  1. دانشجویان کمپس وارنامبول سالانه 8000$ ،
  2. کمپس جیلانگ سالانه 5000$،
  3. کمپس ملبورن سالانه 3000$.
  • بورسیه ارشد مدیریت منابع آب: این بورس از طرف دانشکده به دانشجویانی است که این رشته را انتخاب کرده اند و سالانه دو بار اهدا می شود. این بورسیه کسری از شهریه دانشگاه، مبلغی جهت سفر و گاهی دستمزد ماهیانه نیز پرداخت می کند.

منابع: