دانشگاه ولونگونگ
بورسیه در دانشگاه ولونگونگدانشگاه ولونگونگ تعداد محدودی بورس ارائه می دهد که در اینجا شرح داده شده :

  • IPRS : این بورس متعلق به تمام رشته های تحقیقاتی می باشد و شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را تا پایان دوران تحصیل پرداخت می نماید. آخرین مهلت ارسال مدارک 17 اکتبر است.
  • UPA : این بورس سالانه 22500$ جهت هزینه های زندگی تا 3 سال برای دانشجویان دکترا و تا 2 سال برای دانشجویان ارشد تحقیقاتی می پردازد. دانشجویانی که IPRS را دریافت می کنند این بورسیه را نیز دریافت خواهند کرد. این بورس سالانه دو بار اهدا می شود و آخرین مهلت ارسال مدارک 12 مارچ و 17 اکتبر می باشد.
  • بورسیه دانشکده مهندسی: این بورسیه خاص دانشجویان کارشناسی است و به 10 نفر اهدا می شود. این بورس سالانه مبلغ 3000$ به عنوان کمک هزینه به دانشجو می پردازد به علاوه 1000$ هزینه سفر. برای دانشجویانی که موفق به دریافت بورس می شوند در تعطیلات تابستانی کار تخصصی در نظر گرفته می شود. این کار نیز ماهیانه 5000$ دستمزد دارد.
  • ADS: این بورسیه از طرف دولت استرالیا می باشد و کمکی است برای دانشجویان کشورهای در حال توسعه برای تحصیل در استرالیا. این بورس بر اساس صلاحیت دانش آموز اهدا می شود. این بورسیه به شدت رقابتی است و هزینه های که تقبل می شود کامل می باشد و شامل این موارد است: پرداخت شهریه کامل دانشگاه، پرداخت هزینه کلاس زبان قبل از شروع رشته، پرداخت هزینه های کامل زندگی، رفت و آمد و دیگر هزینه های جانبی. قابل ذکر است که بررسی پرونده های که برای ADS ارسال می شوند ممکن است 1 سال به طول بیانجامد. این بورس متعلق به دوره های ارشد تحقیقی و تحصیلی  و دکترا می باشد.
 
  • ALA: این بورسیه در واقع خاص افراد بسیار خاص و یا نوابغ و افراد پیشرو می باشد. این بورس بر اساس صلاحیت دانش آموز اهدا می شود. این بورسیه به شدت رقابتی است و هزینه های که تقبل می شود کامل می باشد و شامل این موارد است: پرداخت شهریه کامل دانشگاه، پرداخت هزینه کلاس زبان قبل از شروع رشته، پرداخت هزینه های کامل زندگی، رفت و آمد و دیگر هزینه های جانبی. این بورس متعلق به دوره های ارشد تحقیقی و تحصیلی  و دکترا می باشد.