دانشگاه ساث استرالیا

بورسیه در دانشگاه ساث استرالیا

دانشگاه سوث استرالیا تعداد محدودی بورسیه برای دانشجویان خارجی در نظر می گیرد که شرح آنها در زیر آمده است:

بورسیه دوره های تحقیقاتی
  • بورسیه دانشکده فناوری اطلاعات: این بورسیه خاص دانشجویان دکترای این دانشکده است و سالانه به 5 نفر تعلق می گیرد. این بورسیه نیمی از شهریه دانشگاه را پرداخت می کند. آخرین مهلت ارسال مدارک 29 مارچ می باشد.
  • بورسیه دانشکده محیط زیست و ساخت:  این بورسیه برای دوره های تحقیقاتی این دانشکده است که سالانه به 8 نفر اهدا می شود. این بورسیه مبلغ 3000$ به عنوان کمک هزینه به دانشجو می پردازد. آخرین مهلت اقدام 8 مارچ می باشد.
بورسیه دوره های غیر تحقیقاتی
  • بورسیه دانشکده روانشناسی: این بورسیه برای دانشجویان دوره کارشناسی است که دو بار در سال به دانشجویان هر دو ترم تحصیلی اهدا می شود. مبلغ پرداختی توسط این بورسیه 13000$ است.
  • بورسیه دانشکده علوم سلامت: این بورسیه سالانه به دو نفر از دانشجویان کارشناسی تعدادی از رشته های این دانشکده اهدا می شود. این رشته ها عبارتند از:داروسازی، تغذیه، علوم دارویی، پزشکی، آزمایشگاه پزشکی. این بورسیه 25% کل شهریه دانشگاه را پرداخت می نماید.
  • بورسیه دانشکده اقتصاد و دارایی: این بورسیه به دانشجویان کارشناسی رشته کوانتتیو فاینانس اهدا می شود و سالانه 6000$ را به مدت 3 سال پرداخت می نماید.
  •   این بورسیه برای دوره های تحصیلی این دانشکده می باشد که سالانه به 8 نفر اهدا می شود. این بورسیه مبلغ 3000$ به عنوان کمک هزینه به دانشجو می پردازد. آخرین مهلت اقدام 8 مارچ می باشد.

منابع: