خلبان میلاد اسماعیلی


سلام،

در مورد خودم؛

میلاد اسماعیلی، دارنده گواهینامه

 CPL, Multi Engine Command Instrument Rating, Aerobatics Endorsement, Instructor Rating

تمام گواهینامه های ذکر شده در دانشکده رویال ویکتوریا اخذ شده

سابقه کار و تحصیل در تعمیرونگهداری هواپیما در ایران و مهندسی هوافضا از دانشگاه RMIT