دانشگاه تکنولوژی کویینزلندبورسیه دوره های تحقیقاتی
 • بورسیه بهترین محققان دانشگاه کیو.یو.تی: این بورسیه هزینه های زندگی دانشجویان راهزینه زندگی دانشجویان را تا 2 سال برای مقاطع ارشد و تا 3 سال برای مقاطع دکترا پرداخت می نماید.
 • بورسیه APAI : این بورسیه خاص دانشجویان دوره های تحقیقاتی آمار، ریاضی و علوم مرتبط، مهندسی عمران و تجارت می باشد. این بورسیه سالانه 27000$ هزینه زندگی دانشجویان را تا 2 سال برای مقاطع ارشد و تا 3 سال برای مقاطع دکترا پرداخت می نماید.
 • بورسیه STIS : این بورسیه خاص دانشجویان دکتراست که در مورد "صنایع پردازش شکر" به تحقیق می پردازند. این بورس سالانه به 5 نفر اهدا می شود و 30000$ از هزینه های زندگی دانشجو را پوشش می هد.
 • بورسیه IPRS : این بورسیه سالانه شهریه دانشگاه و مبلغ بیمه دانشجویی را پوشش می دهد. دانشجویانی که موفق به دریافت این بورسیه می شوند، بورسیه های دیگر دانشگاه را که شامل هزینه های زندگی می شوند دریافت می کنند.
 • بورسیه دانشجویان ارشد تحقیقاتی: این بورسیه سالانه 22500$ جهت هزینه های زندگی دانشجو پرداخت می نماید.
 • بورسیه QUTPRA : این بورسیه از طرف خود دانشگاه به دانشجویان تحقیقاتی اهدا می شود و سالانه 22500$ از هزینه های زندگی دانشجو را می پردازد.

بورسیه دوره های تحصیلی
 • بورسیه معاون رئیس دانشگاه
این بورسیه خاص دانشجویان خارجی است که دوران دبیرستان را دراسترالیا گذرانده اند. این بورسیه 3 نوع می باشد:
 1. پرداخت سالانه 6000$ به مدت 4 سال. این بورسیه به 70 نفر از دانشجویان تعلق می گیرد.
 2. پرداخت سالانه 6000$ به مدت سک سال و نیم. این بورسیه به 125 نفراهدا می شود.
 3. پرداخت سالانه 6000$ به بهترین دانشجویان ورزشکار به مدت 4 سال. این بورسیه به 10 نفر تعلق می گیرد.
 
 • بورسیه دانشکده ها
 
 1. دانشکده محیط زیست و مهندسی
 2. دانشکده تجارت و اقتصاد
 3. دانشکده صنایع
 4. دانشکده حقوق
 5. دانشکده علوم پایه و تکنولوژی

 

منابع:

http://www.qut.edu.au/study/fees.jsp