ویزای تحصیلی به اقامت دائماز زمان فارغ التحصیلی 6 ماه فرصت دارید در استرالیا برای اقامت دائم اقدام نمایید. قبل از هر چیز دو نکته اساسی را مد نظر داشته باشید:
 • شما باید حداقل 16 ماه تحصیلی در استرالیا در رشته ای که کد کریکاس داشته باشد تحصیل کرده باشید،
 • طول دوران تحصیل باید 2 سال باشد که معادل 92 هفته می باشد. این مدت زمان باید به ثبت رسیده باشد.
تحصیلات شما باید دقیقا مرتبط با شغلی باشد که در فرم های اقامتی عنوان می کنید و قصد دارید در استرالیا به آن بپردازید.
92 هفته دوران تحصیل شما می تواند با فاصله باشد، این در مواقعی است که دانشجو دو رشته تحصیلی انتخاب می کند. سازمان مهاجرت به سایت کریکاس مراجعه می کند و رشته شما را در آنجا می یابد، در این سایت تعداد هفته های رشته شما ثبت شده است.


2 سال تحصیلات آکادمیک

2 سال تحصیلات آکادمیک به صورت 92 هفته تحصیلی ثبت شده تعریف می شود. شما نباید کمتر از 92 هفته دوره را به پایان برسانید. به عنوان مثال اگر در 78 هفته دوره را تمام کنید، همین 78 هفته برای تحصیلات شما در نظر گرفته خواهد شد.
می توانید دوره را در بیشتر از 92 هفته تکمیل کنید.
نکته:
واحد های افتاده نمی توانند کمکی به افزایش هفته های تحصیل شما داشته باشند. آنها تنها یکبار در تعداد واحدها شمارش می شوند.
در صورتی که تعدادی واحدهای خود را به دلیل اینکه آنها را قبلا در کشور خود گذرانیده اید حذف نموده اید، از تعداد هفته های تحصیلی خود کاسته اید. در چنین شرایطی واحدهای حذف شده در تعداد واحدها شمارش نمی شوند.
(مورد توجه دانشجویان ایرانی که قبل از ورود به استرالیا در حذف واحدهای خود اصرار می ورزند)
در صورتی که واحد های حذف شده خود را، در یک رشته تحصیلی که کد کریکاس دارد، در استرالیا گذرانده اید مانعی وجود ندارد. بدین معنی که اگر شما تعدادی واحدهای خود را حذف کرده اید، به دلیل اینکه آنها را در یک رشته دیگر در استرالیا گذرانده اید صرف نظر از اینکه آن رشته را تکمیل کرده اید یا خیر، واحدهای گذرانده در رشته قبلی در شمارش واحدهای شما به حساب می آیند.
اگر به دلایلی واحدهای خود را حذف کرده اید و هنگام اقدام برای ویزای دائم با کسر واحدها مواجه شده اید، یکی از راه های زیر را باید انتخاب کنید:

 • از دانشگاه در خواست کنید واحد های حذفی را کنسل کند و آنها را دوباره بگذرانید،
 • واحدهای اختیاری دانشگاه را به جای واحدهای حذفی خود بگذرانید. این واحدها باید مرتبط با رشته شما باشند. باید توجه کنید این واحد ها عنوان Non awards را نداشته باشند،
 • وارد دوره های تحصیلی کوتاه مدت مرتبط با رشته تحصیلی خود شوید.

شرایط مورد نیاز رشته تحصیلی

رشته تحصیلی باید:

 • به صورت یک مدرک باشد ( کارشناسی، دکترا، دیپلما...)،
 • در خاک استرالیا گذرانده شود،
 • به زبان انگلیسی تدریس شده باشد،
 • کد کریکاس داشته باشد.
نکته:
تعداد هفته های زبان که قبل از شروع رشته تحصیلی در استرالیا می گذرانید جزئی از تحصیلات شما محسوب نخواهند شد.


شرایط شغلی در فرم های ویزا

شغلی که در فرم های ویزای اقامت دائم عنوان می کنید باید کاملا مرتبط با رشته ای باشد که در دانشگاه گذرانده اید.


شرایطی که بیش از دو مدرک در استرالیا گرفته اید

در صورتی که در دو رشته تحصیلی تحصیل کرده اید و مدرک دوم را برای ویزای دائم عنوان می کنید، هر گونه واحدی که در مدرک اول گذرانیده شده و در مدرک دوم حذف گردیده است در مدرک شما محاسبه خواهد شد.شرایطی که در خارج از استرالیا تحصیل کرده اید

در شرایطی که در دوره های تحصیلی آنلاین تحصیل کرده اید، واجد شرایط نخواهید بود. اما اگر به دلایلی دوره ای از تحصیلات را خارج از استرالیا بوده اید و 16 ماه آاز دوران تحصیل را به استرالیا پیوسته اید واجد شرایط خواهید بود. به عنوان مثال در شرایط زیر شما واجد شرایط می باشید:
ترم اول: خارج از استرالیا

ترم دوم: داخل استرالیا
ترم سوم: داخل استرالیا
ترم چهارم: داخل استرالیا
ترم پنجم: خارج از استرالیا
ترم ششم: داخل استرالیا


مدارک تحصیلی که باید ضمیمه پرونده شود

کپی برابر با اصل مدرک فارغ التحصیلی که شامل موارد زیر باشد:

 • تاریخ شروع و پایان رشته،
 • تاریخی که شما شرایط لازم برای ورود به رشته را پیدا کردید، به عنوان مثال تاریخی که در آن دوره کلاس های زبان شما به اتمام رسید و نمره آیلتس مورد نظر را بدست آوردید،
 • کمپسی که در آن تحصیل کردید،
 • ذکر اینکه آیا مقداری از رشته به صورت آنلاین بوده یا خیر،
 • ذکر تمام وقت یا پاره وقت بودن رشته،
 • رشته به چه زبانی تحصیل می شده است،
 • کپی برابر با اصی ریز نمرات،
 • توضیحات کامل در مورد حذف واحدها در صورت وجود.


تشکیل و ارسال پرونده

پس از اتمام تحصیلات تا 6 ماه فرصت دارید که برای ویزای اقامت دائم اقدام نمایید. تاریخ اتمام تحصیلات نباید با روز اعطای مدرک اشتباه گرفته شود. تاریخ اتمام تحصیلات تاریخی است که در آن دانشگاه اعلام می دارد شما شرایط لازم برای فارغ التحصیل شدن را دارید. این اعلامیه می تواند به یکی از روش های زیر باشد:

 • نامه،
 • اعلام در روزنامه،
 • اعلام در اینترنت،
 • ایمیل،
 • تابلو اعلانات دانشکده مربوطه.

روز اعطای مدرک معمولا با جشن فارغ التحصیلی دانشجویان همراه می باشد.