دانشگاه وسترن استرالیابورسیه در دانشگاه وسترن استرالیا

بورسیه در دانشگاه وسترن استرالیا برای دانشجویان ایرانی تنها در دوره های تحقیقاتی موجود می باشد که در زیر شرح داده شده اند:

بورسیه دوره های ارشد و دکترا
  • بورسیه IPRS : این بورسیه که به تمام رشته های تحقیقاتی دانشگاه های استرالیا تعلق دارد در دانشگاه وسترن استرالیا شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را پوشش می دهد.
  • بورسیه SIRF : این بورسیه نیز خاص دوره های تحقیقاتی است که از طرف دانشگاه وسترن استرالیا به دانشجویان اهدا می شود. این بورسیه شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را پوشش می دهد. دانشجویانی که موفق به دریافت این بورسیه می شوند بورسیه UIS را نیز از طرف دانشگاه دریافت می کنند که هزینه های زندگی دانشجو را پرداخت می کند.
  • بورسیه Jenkins : این بورسیه خاص دوره های تحقیقاتی محیط زیست می باشد. این بورس سالانه 6000$ به دانشجویان اهدا می کند به همراه 5000$ هزینه سفر. از سال 2012 این بورسیه شهریه کامل دانشجویان را پرداخت خواهد کرد.
  • بورسیه ICRAR: این بورسیه خاص دوره های تحقیقاتی " ایستگاه های رادیویی فضا" می باشد و به مدت سه سال و نیم 30000$ برای هزینه های زندگی دانشجویان پرداخت می نماید.
  • بورسیه جنی کلمنتس: این بورسیه از طرف دانشکده پزشکی اهدا می شود و سالانه 26000$ به دانشجو می پردازد. دانشجویان متقاضی برای دریافت بورسیه باید در رشته " سرطان سینه" در دانشکده پزشکی به تحقیق بپردازند.
  • بورسیه علوم جانوری: این بورسیه به دو نفر از دانشجویان دکترا که در زمینه "نوروکولوژی" علوم جانوری به تحقیق می پردازند اهدا می شود. این بورسیه سالانه 26000$ به دانشجویان پرداخت می کند.
  • بورسیه CSIRO : این بورسیه در مواقعی که تحقیقات مهمی در دانشگاه پیش می آید به وجود می آید و سالانه 26000$ به دانشجو پرداخت می کند.
  • بورسیه دانشجویان موفق تحقیقاتی: این بورسیه پس از اتمام تحصیلی و ارائه پایان نامه به بهترین دانشجویان موفق اهدا می شود، به صورتی که شهریه پرداختی توسط دانشجو بازگردانیده می شود.
  • بورسیه ABCB 

منابع: