دانشگاه ادلاید
بورسیه در دانشگاه ادلاید

دوره های تحقیقاتی ارشد و دکترا

  • بورسیه AFSI : تمام پرونده های تحقیقاتی دانشگاه ادلاید به طور اتوماتیک برای این بورسیه در نظر گرفته می شوند. سالانه حدود 15 نفر از دانشجویان خارجی موفق به دریافت این بورسیه می شوند که شهریه آنها توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد. البته دانشجویانی که در  رشته های تحقیقاتی مورد نظر دانشگاه تحقیق می کنند در اولویت قرار می گیرند. آخرین مهلت ارسال مدارک 31 آگست است و دانشجویان باید در ماه سپتامبر در استرالیا باشند.
  • بورسیه AGRS : این بورسیه خاص دانشجویان خارجی است که از دانشگاه ادلاید فارغ التحصیل شده اند و قصد ادامه تحصیل در دوره های تحقیقاتی را دارند. این بورس سالانه 22800$ برای هزینه های زندگی (دانشجویان ارشد تا 2 سال و دانشجویان دکترا تا 3 سال) می پردازد. آخرین مهلت ارسال مدارک 29 اکتبر است و دانشجویان باید در ماه دسامبر در استرالیا باشند.
  • بورسیه ASI : این بورس سالانه برای 15 دانشجو در نظر گرفته می شود. این بورسیه شهریه کل دانشگاه، بیمه دانشجویی و سالانه 22800$ برای هزینه های زندگی دانشجو می پردازد. این شرایط برای دانشجویان ارشد تا 2 سال و برای دانشجویان دکترا تا 3 سال ادامه می یابد.آخرین مهلت ارسال مدارک 1 می می باشد.
  • بورسیه EMBL : این بورسیه خاص دانشجویان دوره دکترا در رشته های علوم زیستی می باشد. سالانه 3 دانشجو می توانند از این بورسیه استفاده نمایند. دانشجویانی که موفق به دریافت بورسیه می شوند، به اروپا اعزام می شوند و تا 3 سال در رشته های زیست ملکولی در آنجا تحصیل می کنند. آخرین مهلت ارسال مدارک سپتامبر است و دانشجویان باید در دسامبر در استرالیا باشند.
  •  Endeavour Awards : این بورسیه سالانه به تعدادی دانشجویان اهدا می شود و شامل: 4500$ هزینه سفر، 4000$ هزینه زندگی، ماهیانه 2500$ دستمزد کار تحقیقاتی، حداکثر 12000$ شهریه دانشگاه در هر ترم.
  • بورسیه IPRS : سهمیه دانشگاه ادلاید برای این بورسیه سالانه 15 نفر می باشد. این بورسیه شهریه دانشگاه و هزینه بیمه دانشجویی را تا 2 سال برای دانشجویان ارشد و تا 3 سال برای دانشجویان دکترا می پردازد. دانشجویانی که موفق به دریافت این بورسیه می شوند بورسیه ASI را نیز از دانشگاه ادلاید دریافت می دارند.
  • بورسیه NTRB : این بورسیه خاص دانشجویان رشته حقوق می باشد و متقاضیان در رشته های خاص مورد نیاز دانشگاه به تحصیل می پردازند. اطلاعات بیشتر این بورسیه را در اینجا بیابید.
  • بورسیه خانواده ترنر: این بورسیه خاص دانشجویان دوره های کشاورزی می باشد. اطلاعات بیشتر این بورس را در اینجا بیابید.

دوره های ارشد تحصیلی
  • بورسیه دانشکده MBA : سالانه به 3 نفر از دانشجویانی که در این رشته ثبت نام می کنند 5000$ به عنوان کمک هزینه اهدا می شود.
  • بورسیه رشته های مدیریت منابع آب: این بورسیه به رشته های مدیریت منابع آبها و یا رشته های مرتبط با آنها اهدا می شود. این بورس تمام یا بخشی از شهریه را می پردازد.

برای دانشجویان ایرانی در مقطع کارشناسی در دانشگاه ادلاید بورسیه وجود ندارد.


منابع: