دانشگاه ملی استرالیا
دانشگاه ملی استرالیا تعدادی محدود بورسیه و کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان در نظر می گیرد که در اینجا فهرست شده اند.

بورسیه دوره های دکترا
بورسیه های عمومی
 • بورسیه IPRS : بورسیه IPRS دانشگاه ملی استرالیا فقط خاص دوره های دکترا می باشد و شهریه دانشگاه را به مدت 3 سال پوشش می دهد.
 • بورسیه PHD دانشگاه ملی استرالیا:  این بورسیه به تعداد محدود می باشد و به دانشجویان خارجی دوره دکترا تعلق می گیرد و تا 3 سال شهریه دانشگاه را پوشش می دهد.
بورسیه رشته های خاص
 • بورسیه RSES : این بورسیه خاص دانشجویان دکترا است که در زمینه علوم زمینی مطالعه می نمایند. این بورسیه سالانه 8000$ به دانشجو پرداخت می نماید. دانشجویانی که این بورسیه را دریافت می نمایند امکان دریافت بورسیه های دیگر را نیز برای خود بیشتر می کنند.
 • بورسیه ECCLES : این بورسیه خاص دانشجویان دکترا است که در زمینه علوم پزشکی مطالعه می نمایند. این بورسیه سالانه 22500$ به دانشجو پرداخت می نماید.
 • بورسیه Zinkernagel : این بورسیه خاص دانشجویان دکترا است که در زمینه علوم پزشکی مطالعه می نمایند. مکان تحقیقات در دانشکده پزشکی دانشگاه کرتین می باشد.  این بورسیه سالانه 22500$ به دانشجو پرداخت می نماید.

بورسیه دوره های ارشد تحصیلی و تحقیقاتی

 • بورسیه دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات: این بورسیه به صورت کمک هزینه تصیلی 5000$ برای ترم اول دانشگاه پرداخت می نماید. این بورس متعلق به دوره های تحصیلی و تحقیقاتی می باشد.
 • بورسیه نیل ووستن دانشکده اقتصاد و بازرگانی: سالانه به 10 نفر از دانشجویان ارشد تحصیلی این دانشکده این بورسیه اهدا می شود. این بورس نیمی از شهریه دانشگاه را تا پایان دوران تحصیل می پردازد.
 • بورسیه های رابرت اونیل و تی بی میلر: این دو بورسیه خاص دانشجویان رشته های آموزش دفاعی می باشند و کسری از شهریه دانشگاه را پرداخت می نمایند.
 •  بورسیه دانشکده هنر

بورسیه دوره های کارشناسی
 • بورسیه کارشناسی دانشگاه ملی استرالیا: این بورسیه سالانه به تعداد محدودی دانشجویان اهدا می شود و شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را در تمام طول دوران تحصیل پرداخت می نماید.
 • بورسیه آنرز دانشگاه ملی استرالیا: این بورسیه به دانشجویان موفقی که کارشناسی 4 ساله و یا همان کارشناسی آنرز را دریافت می دارند اهدا می شود.. این بورس 5000$ به عنوان کمک هزینه تحصیلی به دانشجو می پردازد.
 • بورسیه دانشکده ها


 

منابع: