دانشگاه کویینزلند


دانشگاه کویینزلند تعداد قابل ملاحظه ای بورسیه ارائه می دهد که شرح آنها در اینجا آمده است. 

بورسیه دوره های تحقیقاتی
 

 • بورسیه IPRS : این بورسیه خاص دوره های تحقیقاتی در تمامی رشته ها می باشد و شهریه دانشگاه و بیمه دانشجویی را پوشش می دهد.
 • بورسیه UQCent : این بورسیه دانشگاه سالانه 22500$ هزینه زندگی دانشجویان را پرداخت می نماید.
 • بورسیه UQI : این بورس تنها خاص دانشجویان خارجی می باشد و سالانه 22500$ هزینه زندگی و در مواردی کسری از شهریه را پرداخت می نماید.
 • بورسیه UQAdv : این بورس به دانشجویانی تعلق می گیرد که یکی از بورسیه های IPRS ، UQCent را دریافت کرده باشند و سالانه 5000$ از هزینه های زندگی دانشجو را پرداخت می نماید.
 • بورسیه APAI : مقدار این بورسیه متفاوت می باشد و سالانه تا حداکثر 27000$ را پرداخت می نماید.

اطلاعات مربوط به فرم پذیرش و چگونگی اقدام برای بورسیه های تحقیقاتی را می توانید در اینجا بیابید.


بورسیه دوره های ارشد تحصیلی

 بورسیه های عمومی 

 • بورسیه ارشد تحصیلی دانشگاه کویینزلند: این بورس به تعداد محدودی از دانشجویان با صلاحیت اهدا می شود. مبلغ پرداختی این بورسیه 6000$ برای ترم اول دوره ارشد است.
 • بورسیه نخست وزیر استرالیا: این بورسیه سالانه به 20 نفر از بهترین دانشجویان آسیایی از طرف نخست وزیر استرالیا به دانشجویان آسیایی اهدا می شود. این بور سالانه 10000$ به دانشجویان پرداخت می نماید.
 • بورسیه سفر

بورسیه اختصاصی دانشکده ها


بورسیه دوره های کارشناسی

بورسیه های عمومی

 

 • بورسیه های عمومی دوره کارشناسی دانشگاه کویینزلند : 
 1. بورسیه رئیس دانشگاه: این بورسیه سالانه 12000$ را به مدت حداکثر 5 سال پرداخت می نماید.
 2. بورسیه عالی کارشناسی: این بورسیه سالانه 6000$ را به مدت 4 سال پرداخت می نماید. دانشجویان رشته های معدن و انرژی در اولویت قرار می گیرند. دانشجویانی که به این رشته ها و یا رشته های مرتبط به آنها وارد می شوند می توانند بورسیه "اتحادیه منابع کویینزلند" را که برابر سالانه 4000$ می باشد نیز دریافت نمایند.
 3. کمک هزینه تحصیلی کارشناسی: این بورسیه برای ترم اول دانشگاه 6000$ می پردازد.
 • بورسیه سفر: توضیحات این بورسیه در بالا قسمت بورسیه های ارشد تحصیلی آمده است.


بورسیه اختصاصی دانشکده ها


بورسیه دولت استرالیا


بورسیه ADS
این بورسیه از طرف دولت استرالیا می باشد و کمکی است برای دانشجویان کشورهای در حال توسعه برای تحصیل در استرالیا. این بورس بر اساس صلاحیت دانش آموز اهدا می شود. این بورسیه به شدت رقابتی است و هزینه های که تقبل می شود کامل می باشد و شامل این موارد است: پرداخت شهریه کامل دانشگاه، پرداخت هزینه کلاس زبان قبل از شروع رشته، پرداخت هزینه های کامل زندگی، رفت و آمد و دیگر هزینه های جانبی. قابل ذکر است که بررسی پرونده های که برای ADS ارسال می شوند ممکن است 1 سال به طول بیانجامد. این بورس متعلق به دوره های ارشد تحقیقی و تحصیلی  و دکترا می باشد.

بورسیه ALA
این بورسیه در واقع خاص افراد بسیار خاص و یا نوابغ و افراد پیشرو می باشد. این بورس بر اساس صلاحیت دانش آموز اهدا می شود. این بورسیه به شدت رقابتی است و هزینه های که تقبل می شود کامل می باشد و شامل این موارد است: پرداخت شهریه کامل دانشگاه، پرداخت هزینه کلاس زبان قبل از شروع رشته، پرداخت هزینه های کامل زندگی، رفت و آمد و دیگر هزینه های جانبی. این بورس متعلق به دوره های ارشد تحقیقی و تحصیلی  و دکترا می باشد.


منابع: