لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا


لیست جدید مشاغل مورد نیاز در استرالیا اعلام شد.
لیست جدید مشاغل مورد نیاز در استرالیا روز ۱۷ می سال ۲۰۱۰ توسط وزیر مهاجرت استرالیا اعلام شد. این لیست شامل 184 حرفه می باشد که نسبت به لیست قبلی که بیش از ۴۰۰ حرفه را در بر می گرفت تغییر چشمگیری کرده است.
 
نام حرفه کد ANZASCO سازمان بررسی
 
امتیاز اقامتی
مدیر ساخت پروژه
Construction project manager
133111 VETASSESS 50
پروژه ساز
Project builder
133112 VETASSESS 50
مدیریت مهندسی
Engineering manager
133211 AIM 60
مدیر مراکز نگهداری کودک
Child care center manager
134111 TRA 60
رئیس بخش پزشکی
Medical administrator
134211 VETASSESS 50
مدیر بخش پرستاران کلینیکی
Nursing clinical director
134212 ANMC 60
مدیریت سازمان بهداشت اولیه
Primary health organization manager
134213 ANMC 60
مدیریت مرکز رفاه
Welfare center manager 
134214 VETASSESS 50
حسابدار عمومی
General accountant
221111 CPA/ICAA/NIA 60
مدیریت حسابداری
Management accountant
221112 CPA/ICAA/NIA 60
حسابدار مالیاتی
Taxation accountant
221113 CPA/ICAA/NIA 60
حسابرس مستقل
External auditor
221213 CPA/ICAA/NIA 60
حسابرس حساب داخلی
Internal auditor
221214 VETASSESS 50
آمار گیر
Actuary
224111 VETASSESS 50
اقتصاد دان زمین و ملک
Land economist
224511 VETASSESS 50
قیمت گزار زمین
Valuer
223512 VETASSESS 50
مهندس کشتی
Ship's engineer
231212 AMSA 40
کاپیتان کشتی
Ship's master
231213 AMSA 40
مدیریت موتورخانه کشتی
Ship's officer
231214 AMSA 40
معمار
Architect
232111 AACA 60
معمار منظر
Landscape architect
232112 VETASSESS 50
نقشه کش
Cartographer
232213 VETASSESS 50
مشاغل مربوط به نقشه کشی
Other Spatial scientist
232214 VETASSESS 50
نقشه بردار زمین
Surveyor
232212 SSSI 60
طراح مناطق شهری و منطقه ای
Urban & regional planner
232611 VETASSESS 50
مهندس شیمی
Chemical engineer
233111 Engineers Australia 60
مهندس مواد
Materials engineer
233112 Engineers Australia 60
مهندس عمران
Civil engineer
233211 Engineers Australia 60
مهندس ژئوتکنیک
Geotechnical engineer
233212 Engineers Australia 60
ارزش یاب مصالح ساختمانی
Quantity surveyor
233213 AIQS 60
مهندس ساختمان
Structural engineer
233214 Engineers Australia 60
مهندس حمل و نقل
Transport engineer
233215 Engineers Australia 60
مهندس الکتریک
Electrical engineer
 233311 Engineers Australia 60
مهندس الکترونیک
Electronics engineer
 233411 Engineers Australia 60
مهندس صنایع
Industrial engineer
 233511 Engineers Australia 60
مهندس مکانیک
Mechanical engineer
 233512 Engineers Australia 60
مهندسی تولید گیاهان
Production or plant engineer
 233513 Engineers Australia 60
مهندس معدن(به غیر از نفت و گاز)
Mining engineer
 233611 Engineers Australia 60
مهندس نفت و گاز
Petroleum engineer
 233612 Engineers Australia 60
مهندس هوا-فضا
Aeronautical engineer
 233911 Engineers Australia 60
مهندس بیومدیکال
Biomedical engineer
 233913 Engineers Australia 60
 تکنولوژیست مهندسی های عمران، مکانیک، الکتریک، الکترونیک
Engineering technologist
 233914  Engineers Australia  60
مهندسی محیط زیست
Environmental engineering
 233925  Engineers Australia  60
معمار کشتی
Naval architect
 233916  Engineers Australia  60
 مشاور کشاورزی
Agricultural consultant
 234111  VETASSESS  50
علوم کشاورزی
Agricultural scientist
 234112  VETASSESS  50
جنگل بان
Forester
 234113  VETASSESS  50
شیمی دان
Chemist
 234211  VETASSESS  50
علوم آزمایشگاهی
Medical laboratory scientist 
 234611  AIMS  60
دامپزشک
Veterinarian
 234711  AVBC  60
مربی مهد
Early childhood teacher
241111 NOOSR/AITSL   60
معلم سال 9 تا 12
Secondary school teacher
241411   NOOSR/AITSL  60
معلم دانش آموزان استثنایی
Special needs teacher
241511   VETASSESS  50
معلم ناشنوایان
teacher of hearing impaired
241512   VETASSESS  50
معلم نابینایان
teacher of sight impaired
241513  VETASSESS  50
معلم دانش آموزان استثنایی NEC
Special education teacher NEC
 241599  VETASSESS  50
رادیوگرافی
Medical diagnostic radiographer
251211  AIR 60
پرتودرمانی
Medical radiation therapist
251212  AIR 60
تکنولوژیِست پزشکی هسته ای
Nuclear Medicine technologist
251213  ANZSNM 60 
سونوگرافی
Sonographer
251214   AIR  60
اپتومتریست
Optometrist
 251411  OCANZ  60
 ارتوپدیست
Orthoptist
 251412  VETASSESS  50
 ماساژ
Chiropractor
 252111  CCEA  60
 متخصص استخوان
Osteopath
 252112  SCORB/ANZOC 60 
 متخصص دندان
Dental specialist
 252311  ADC  60
 دندانپزشک
Dentist
 252312  ADC  60
 کاردرمانی
Occupational therapist
 252411  OTC  60
 فیزیوتراپیست
Physiotherapist
 252511  APC  60
 امراض پا
Podiatrist
 252611  APODC/ANZPAC  60
 شنوایی سنجی
Audiologist
 252711  VETASSESS  50
 زبان شناسی
Speech pathologist
 252712  SPA  60
 پزشک عمومی
General medical practitioner
 253111  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 متخصص بیهوشی
Anaesthetist
 253211  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 پزشک متخصص
Specialist physician
 253311  State/Teritory Medical Board/MBA 60 
 کاردیولوژیست
Cardiologist
 253311  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 هماتولوژیست بالینی
Clinical haematologist
 253313  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 متخصص غدد و تومور
Medical oncologist
 253314  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 اندوکرینولوژی
Endocinologist
 253315  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 متخصص بیماری های روده و معده
Gasteroentrologist
 253316  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 مراقبت های خاص
Intensive care specialist
 253317  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 متخصص اعصاب
Neurologist
 253318  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 پزشکی کودکان
Paediatrician
 253321  State/Teritory Medical Board/MBA 60 
 متخصص داروهای کلیوی
Renal medicine specialist
 253322  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 متخصص رماتیسم
Rheumatologist
 253323  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 متخصص بیماری های قفسه سینه
Thoracic medicine specialist
 253324  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 روانپزشک
Psychiatrist
 253411  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 جراح عمومی
General surgeon
 253511  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 جراح قلب
Cardiothoracic surgeon
 253512  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 جراع مغز
Neurosurgeon
 253513  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 جراح ارتوپد
Orthopaedic surgeon
 253514  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 جراح گوش-حلق-بینی
otorhinolaryngologist
 253515  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 جراح کودکان
Paediatric surgeon
 253516  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 جراح پلاستیک و بازسازی
Plastic & reconstructive surgeon
 253517  State/Teritory Medical Board/MBA  60
جراح  یورولوژیست
Urologist
 253518  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 جراحی رگ
Vascular surgeon
 253521  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 متخصص پوست
Dermatologist
 253911  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 متخصص اورژانس
Emergency medicine specialist
 253912  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 زنان و زایمان
Obstetrician & Gynaecologist
 253913  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 چشم پزشک
Ophthalmologist
 253914  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 پاتولوژیست
Pathologist
 253915  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 رادیولوژیست
Diagnostic & interventional radiologist
 253917  State/Teritory Medical Board/MBA  60
پرتونگاری سرطان
Radiation oncologist
 253918  State/Teritory Medical Board/MBA  60
پزشک نوزادان زودرس
Medical practitioner NEC
 253999  State/Teritory Medical Board/MBA  60
 ماما
Midwife
 254111  ANMC  60
 پرستارعمومی
Nurse Practitioner
 254411  ANMC  60
 پرستارسالمندان
Registered nurse aged care
 254412  ANMC  60
 پرستارکودکان
Registered nurse-child & family health
 254413  ANMC  60
 پرستار بهداشت عمومی
Registered nurse-community health
 254414  ANMC  60
 پرستار اورژانس
Registered nurse-critical & emergency 
 254415  ANMC  60
 پرستار بیماران ناتوان
Registered nurse-development disability
 254416  ANMC  60
 پرستار توانبخشی
Registered nurse-disability & rehabilitation
 254417  ANMC  60
 پرستار دارو
registered nurse-medical
 254418  ANMC  60
مشاغل مربوط به پرستاری دارو
registered nurse-medical practitioner
 254421  ANMC  60
 پرستار بیماران ذهنی
registered nurse-mental health
 254422  ANMC  60
 پرستار پریوپراکتیو
registered nurse-periperactive
 254423  ANMC  60
 پرستار بخش جراحی
registered nurse-surgical
 254424  ANMC  60
 پرستار نوزادان زودرس
registered nurse-nec
 254499  ANMC  60
 تحلیل گر تجاری آی.سی.تی
ICT business analyst
 261111  ACS   60
 تحلیل گر سیستم ها
Systems analyst
 261112  ACS   60
 تحلیل گر برنامه ها
Analyst programmer
 261311  ACS   60
 توسعه دهنده برنامه ها
Developer programmer
 261312  ACS   60
 مهندس نرم افزار
Software engineer
 261313  ACS   60
 مهندس ارتباطات
Telecommunication engineer
 263311  Engineers Australia   60
 مهندس ارتباطات شبکه ای
Telecommunication network engineer
 263312  Engineers Australia   60
 روانشناس بالینی
Clinical psychologist
 272311  APS   60
 روانشناس مدراس
Educational psychologist
 272312  APS   60
 روانشناس سازمان ها
Organizational psychologist
272313   APS  60 
 روانشناس بیماران ذهنی
Psychotherapist
 272314  VETASSESS  50
 روانشناس بیماران ذهنی  NEC  272399  APS   60
 کارگر
Social worker
 272511  AASW   60
نقشه کش مهندسی عمران
Civil engineering draftsperson
 312211  Engineers Australia/VETASSESS  40
 تکنیسین عمران
Civil engineering technician
 312212  VETASSESS  40
 نقشه کش مهندس الکترونیک
Electrical engineering draftperson
 312311  Engineers Australia 40 
 تکنیسین مهندس الکترونیک
Electrical engineering technisian
312312   TRA  40
 تکنیسین ارتباطات رادیویی
Radiocommunication technician
 313211  TRA  60
 مهندس ارتباطات(مربوط به مهندس الکترونیک)
Telecommunication fi
eld engineer
 313212 Engineers Australia  60
 مهندس طراح شبکه(مربوط به مهندس الکترونیک)
Telecommunication network planner
 313213  Engineers Australia  40
 مدیریت ارتباطات(مربوط به مهندس الکترونیک)
Telecommunication technical officer or technologist
 313214  Engineers Australia  40
 برق کار اتوماتیو
Automotive electrician
 321111  TRA  60
 مکانیکی عمومی ماشین
General motor mechanic
 321211  TRA/VETASSESS  60
 مکانیکی ماشین های دیزل
Diesel motor mechanic
 321212  TRA/VETASSESS  60
 مکانیکی موتورسیکلت
Motorcycle mechanic
 321213  TRA/VETASSESS  60
 مکانیکی موتورهای کوچک
Small engine mechanic
 321314  TRA/VETASSESS  60
 مدیریت و فروش صفحات فلزی
Sheet metal trade worker
 322211  TRA  60
 سازنده صفحات فلزی
Metal fabricator
 322311  TRA  60
 جوشکار قوی
Pressure welder
 322312  TRA  60
 جوشکار درجه یک
First class welder
 322313  TRA  60
 نگهداری و مدیریت موتور هواپیما
Aircraft Maintenance engineer-avionics
 323111  TRA  60
 مکانیکی موتور هواپیما
Aircraft Maintenance engineer-mechanical
 323112  TRA  60
 ساخت موتور هواپیما
Aircraft Maintenance engineer-structures
 323113  TRA  60
 قفل ساز
Locksmiths
 323313  TRA  60
 سازنده پانل ها
Panelbeater
 424111  TRA  60
 نقاش خودرو
Vehicle painter
 324311  TRA  60
 آجرچین
Brick layer
 331111  TRA/VETASSESS  60
 سنگ تراش
Stone mason
 331112  TRA  60
 نجار و سازنده چوب آلات
Carpenter & joiner
 331211  TRA/VETASSESS  60
 نجار معمولی
Carpenter
 331212  TRA/VETASSESS  60
 سازنده چوب آلات
Joiner
 331213  TRA/VETASSESS  60
 نقاش ساختمان
Painting trade worker
 332211  TRA  60
 شیشه بر
Glazier
 333111  TRA  60
 گچ کار فیبروس
Fibrous plasterer
 333211  TRA  60
 گچ کار معمولی
Solid plasterer
 333212  TRA  60
 کاشی کار دیوار و سقف
Wall & floor tiler
 333411  TRA  60
 لوله کش معمولی
General plumber
 334111  TRA/VETASSESS  60
 لوله کش تهویه هوا
Airconditioning & mechanical service plumber
 334112  TRA  60
 خشک کن
Drainer
 334113  TRA  60
 لوله کش گاز
Gasfitter
 334114  TRA  60
 لوله کش سقف
Roof plumber
 334115  TRA  60
 برق کار معمولی
General electrician
 341111  TRA/VETASSESS  60
 برق کار متخصص
Special class electrician
 341112  TRA  60
 بالابر خودرو
Lift mechanic
 341113  TRA  60
 مکانیکی ماشین های برودتی
Airconditioning & refrigration mechanic
 342111  TRA/VETASSESS  60
 برق کار خطوط
Electrical linesworker
 342211  TRA/VETASSESS  60
 تکنیسین کابل
Technical cable jointer
 342212  TRA/VETASSESS  60
 خرید و فروش تجهیزات برقی
Electronic equipment trade worker
 342313  TRA  60
 خرید و فروش ابزارآلات برقی
Electronic instrument trade worker
 342312  TRA  60
 متخصص بهداشت دندان
Dental hygienist
 411211  VETASSESS  40
 پروتز دندان
Dental prosthetist
 411212  TRA  60
 تکنیسین دندان
Dental technician
 411213  TRA  60
 متخصص درمان دندان
Dental therapist
 411214  VETASSESS  40
 مهندس کشاورزی
Agricultural engineering
 233912  Engineers Australia  60