انجمن پرستاری و مامایی


مقدمه

انجمن پرستاری و مامایی استرالیا وظایف بسیاری بر عهده دارد که یکی از آنها بررسی و ثبت مدرک پرستارانی است که مایل به کار در استرالیا می باشند. این انجمن در سال 1958 تاسیس یافت و فعالیت ثبت مدارک پرستاران و ماماها را از سال 1999 آغاز نمود.

برای کار کردن در استرالیا تنها ارائه مدرک کافی نیست، دانش و مهارت های شما باید بر طبق معیارهای استرالیا اثبات گردد.

این انجمن تنها پرونده آن افرادی را بررسی می کند که عنوان شغلی آنها در فهرست جدید مشاغل مورد نیاز استرالیا حضور دارد. در این صفحه می توانید فهرست جدید را مشاهده نمایید.

 

   

 

بررسی مدارک

تمامی مدراک ارسالی توسط شما باید اصل و یا کپی برابر با اصل باشد. نام شما باید در همه مدارک یکسان و مطابق با نام پاسپورتی باشد.

اولین مدرکی که از شما درخواست می شود مدرک زبان است. این مدرک باید آیلتس با حداقل نمره 7 در تمامی مهارت ها و یا آزمون OET باشد.

مدرک تحصیلی شما باید کارشناسی 4 ساله باشد که با 6 ترم تحصیل کارشناسی پرستاری در استرالیا مطابقت داشته باشد. مدرک ارشد شما باید حداقل 18 ماه باشد.

سابقه کاری شما بررسی می شود. برای کار در استرالیا باید سابقه کار در کشور خود را قبلا داشته باشید. نامه سوابق کاری خود را با توضیحات کامل از کارفرمایان خود تهیه نمایید.

متقاضی باید مدرکی تهیه نماید که ثابت کند او سابقه هیچ گونه بیماری و یا ناتوانی جسمی و ذهنی نداشته است. این مدرک باید از یک نهاد دولتی و یا سازمان معتبر تهیه گردد. سابقه کیفری متقاضی نیز بررسی می شود.

پس از تائید مدرک توسط این انجمن پرستاران یک دوره آموزشی مانند اینترنی را در استرالیا می گذرانند و سپس مشغول به کار می شوند.

 

گرفتن تاییدیه و ارائه صحیح مدارک کار ساده ای به نظر می رسد اما همیشه پیچیدگی های خاص خود را دارد. در صورت تمایل موسسه می تواند شما را در انجام این امر یاری نماید. حق الوکاله دریافت تاییدیه بین 2000 تا 4000 دلار بسته به نوع تاییدیه  می باشد.