ویزای کار آموزی- زیر گروه 442


در حال حاضر موسسه اقدامی برای این ویزا انجام نمی دهد و این اطلاعات صرفا جهت آگاهی دوستان عزیز است .جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.immi.gov.au مراجعه نمایید.

 

ویزای زیر گروه 442

این ویزا در واقع یک ویزای موقت می باشد که می توانید با در دست داشتن آن یک دوره کار آموزی در استرالیا داشته باشید. برای این ویزا به اسپانسر نیاز دارید.

 

با این ویزا چه اختیاراتی دارید؟

 • می توانید در دوره های کار آموزی معتبر استرالیا شرکت نمایید،
 • می توانید افراد خانواده را با خود همراه نمایید،
 • 20 ساعت در هفته کاری غیر از کار آموزی خود داشته باشید،
 • افراد خانواده می توانند 20 ساعت در هفته کار کنند.

 

تعریف خانواده

خانواده یعنی همسر قانونی شما و فرزندان زیر 18 سال مشروط بر اینکه هنوز مجرد باشند.

 

مدت زمان ویزا

این ویزا بسته به طول دوره می تواند تا 2 سال به طول بیانجامد. این حداکثر زمانی است که شما می توانید با این ویزا در استرالیا باشید. پس از اتمام دوره تا 2 ماه فرصت دارید در استرالیا بمانید. در صورتی که طول دوره بیشتر از مدت زمان ویزا شد می توانید آن را تمدید کنید.

 

شرایط و مدارک مورد نیاز اسپانسر

اولین شرط:

حضور یک سازمان یا کمپانی یا شرکت استرالیایی می باشد که به عنوان اسپانسر عمل کند. این اسپانسر باید یکی از دو مورد زیر باشد:

 • یک سازمان که در استرالیا به صورت کاملا قانونی فعالیت می کند، این سازمان باید توسط سهامداران شرکت باشد و گردانندگان سازمان باید بیش از یک نفر باشند. یعنی به صورت یک تجارت شخصی نباشد،
 • یک آژانس دولتی. این آژانس می تواند ایالتی یا فدرال باشد.

اسپانسر باید سازمانی با پایداری بالا باشد و به هیچ عنوان نباید فعالیت غیر قانونی داشته باشد.

اسپانسر در صورتی که قبلا نیز کار آموزانی را پذیرفته باشد باید ثابت شود که سابقه خوبی در نحوه عملکرد خود در کار آموزی آنها داشته است.

دومین شرط:

از آنجاییکه ممکن است دوره کار آموزی شما تا 2 سال به طول بیانجامد، اسپانسر باید بتواند تضمین کند که تا پایان دوره کار آموزی تعهدات خود را انجام دهد.

تعیین دقیق نوع کار آموزی، فضای کاری مرتبط با شغل شما و نوع شغل شما می باشد. در اینجا اسپانسر باید ثابت کند که فضای کارآموزی شما دقیقا منطبق بر شغل شما می باشد. در اینجا جزئیات بسیاری باید ذکر شود. این مرحله در مورد مشاغل مختلف متفاوت می باشد. اسپانسر باید تضمین کند که شما در محیط کاری شرکت خواهید کرد و اگر اسپانسر می خواهد که شخص در عنوان شغلی دیگری مشغول به کار شود باید پرونده را از نو تشکیل دهد.

قابل ذکر است که آژانس های دولتی فدرال نیازی به انجام این مرحله ندارند. آژانس های دولتی فدرال تنها با عنوان نامه ای نوع کار آموزی، مکان و طول دوره را اعلام می نمایند و این به تنهایی کافی است.

قبل از انجام این مرحله سازمان باید به عنوان اسپانسر پذیرفته شده باشد.

سومین مدرک مورد نیاز:

سازمان یا آژانس دولتی باید اعلام دارد که سمت شما در دوران کار آموزی با دریافت حقوق یا بدون دریافت حقوق می باشد. در هر دو حالت جزئیات به صورت کاملا شفاف باید ذکر شود. در صورتی که سمت بدون دریافت پاداش است، باید فرم های مربوطه را تکمیل کنید.

در صورتی که پاداشی داده می شود، این پاداش بر اساس قوانین روز مزد استرالیا خواهد بود.

 در صورتی که پاداشی در کار نیست و شما نیز داوطلبانه سمت را انتخاب نکرده باشید، اسپانسر موظف است که حداقل پاداش تعیین شده توسط دولت استرالیا را به شما بپردازد.

در شرایط بدون حقوق و پاداش، اسپانسر باید مسئولیت محل اسکان شما را بپذیرد.

 الزامات:

اسپانسر باید هزینه محل زندگی و هزینه سفر شما به/از استرالیا را بپردازد و باید این را ثابت کند.

اسپانسر نباید هزینه هایی که صرف شخص کرده است را از او باز پس بگیرد.

 

شرایط و مدراک مورد نیاز شخص

 • شخص باید ثابت کند که می تواند هزینه های زندگی افراد خانواده خود را بپردازد،
 • باید تا پایان دوره کار آموزی در استرالیا بماند،
 • حداقل 18 سال سن داشته باشد،
 • بابت زبان انگلیسی مشکلی نداشته باشد،
 • باید بداند که این یک اقامت موقت می باشد،
 • برای خود و افراد خانواده بیمه تهیه کند،
 • سابقه کیفری نداشته باشد،
 • هریک از افراد خانواده را که با خود همراه می کنید باید به اسپانسر اعلام کنید. اگر یکی از از آنها بعدا در استرالیا به شما می پیوندد، باید به اسپانسر اعلام شود که آیا می تواند نسئولیت او را بپذیرد یا خیر.

الزامات:

 • شخص نباید در طول اقامت در استرالیا به کاری به غیر از کارآموزی خود مشغول شود که از 20 ساعت در هفته فراتر رود،
 • در شرایط خاص که اسپانسر قادر به ادامه کار آموزی نیست، شما باید به دنبال اسپانسر دیگری باشید و اگر تا 28 روز نتوانستید این کار را انجام دهید استرالیا را ترک می کنید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.immi.gov.au مراجعه نمایید. در حال حاضر موسسه اقدامی برای این ویزا انجام نمی دهد و این اطلاعات صرفا جهت آگاهی دوستان عزیز است .