18 آگوست 2010روز هفتم:

"مهارت های مذاکره" با سخنرانی کریستال لگسی در دانشکده معماری،
"مهارت های مشاوره" با سخنرانی دی راچینگر مدیر برنامه های دانشجویی با حضور دانشجویان که در مورد تجربه هاشون صحبت کردند،
"بومی گرایی در تجارت" با سخنرانی استادیار گرگ رستال در دپارتمان فلسفه و انسان شناسی در دانشکده هنر.

 


برنامه های بعد از ظهر:
بازدید از دانشکده موسقی،
پخش فیلم "هر روز بهتر از دیروز" در دانشکده هنر.