17 آگوست 2010


برنامه های روز ششم:

"پردازش مهارت های شخصی" با سخنرانی هلن گود در کالج آموزش دانشگاه ملبورن.
"کار کردن در محیط های با ضوابط کاری" با سخنرانی:
دکتر آنتونی نلیگان و دستیارش پیپ نیکلسون، و آقای رابرت وسترلینک از کارمندان خدمات دانشجویان خارجی. در انتها برنامه پرسش و پاسخ بود.
"آزمون پذیرش و معیارهای انتخاب" با سخنرانی کارن گولد مدیریت بخش پذیرش دانشجویان خارجی. فیونا ابود از دانشکده اقتصاد و بازرگانی، نویل چیاراوارولی در دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و علوم سلامت.
در انتها برنامه پرسش و پاسخ بود.

برنامه های بعد از ظهر:
"تفکر منطقی و خلاق" با سخنرانی دکتر کلینتون گلدینگ در دانشکده آموزش.