دوره های فنی و حرفه ای


TAFE

Technical & Further Education

 

دوره های دانشگاهی تیف تقربیا معادل آنچا ما در کشور خود فنی حرفه ای می خوانیم، می باشند. با این تفاوت که در کشور ما دانش آموزان می توانند دوره دبیرستان خود را در فنی حرفه ایی بگذرانند اما در استرالیا بعد از سن 18 سالگی و بعد از اتمام دوره ی عمومی دبیرستان وارد کالج هایی می شوند که ارائه دهنده دوره های مختلف و متنوع فنی حرفه ای است. دوره های فنی حرفه ای طیف وسیعی را دربر می گیرند و همگی از استانداردهای خاص سیستم آموزشی استرالیا برخوردار می باشند.

آنچه مسلم است تمرکز این دوره ها بیشتر روی آموزش های عملی می باشد. این دوره ها معمولا کوتاه می باشند. معمولا 2 سال زمان تا اتمام آنها کافیست و پس از اتمام، مدارکی چون دیپلما و گواهینامه (Certificates ) ارائه می دهند. با این مدارک می توانید در استرالیا به راحتی وارد بازار کار شوید.

 

 

 

سلسله مراتب مدارک فنی حرفه ای به ترتیب زیر می باشد:

  • Certificate I-IV
  • Diploma
  • Advanced Diploma & Associate degrees

مدارک Certificate ، I و II معمولا بیشتر شامل مباحث فنی حرفه ای می باشند و دورهای III تا IV به مراتب تخصصی تر می شوند. گفته می شود که دوره های III تا IV معادل ترم اول و گاهی ترم اول و دوم لیسانس دانشگاه های آموزش عالی می باشند. دانشجو می تواند پس از اتمام این دوره ها وارد ترم دوم یا سوم لیسانس شود. و این امری بسیار عادی در میان دانشجویان فنی حرفه ای می باشد که پس از اتمام چندین دوره وارد دانشگاه های آموزش عالی شوند.

دوره های دیپلما و دیپلمای پیشرفته بعد از گذراندن 5 دوره قبلی است و به ترتیب معادل سال های اول و دوم لیساس می باشند. دانشجو می تواند خود را به دانشگاه های آموزش عالی انتقال دهد. این دو دوره نسبت به دوره Associate degree بیشتر شامل دروس عملی می باشند و Associate degree خود بیشتر شامل دروس آکادمیکی است.

 نکته جالب توجه این است که در استرالیا تعداد قابل ملاحظه ای از دانشگاه های آموزش عالی دوره های تیف را نیز ارائه می دهند.به عنوان مثال دانشگاه دیکین، دانشگاه سویین برن، دانشگاه چالرز استرت...

 می توانید با مراجعه به صفحه انتخاب رشته و انتخاب گزینه TAFE کلیه رشته های موجود در این دوره ها را مشاهد نمایید. به طور کلی رشته هادر حیطه آموزشی عناوین زیر می باشند:

  • صنعت توریسم و گردشگری،
  • مهندسی و ساخت،
  • هنرهای تجسمی،
  • برنامه نویسی کامپیوتر،
  • خدمات اجتماعی،
  • آرایشگری و طراحی لباس...

 

فهرست کامل مراکز فنی حرفه ای ایالت های استرالیا را در اینجا بیابید.