دیدار با نماینده دانشگاه نیو سوث ویلز


دیدار با نماینده دانشگاه نیو سوث ویلز

13 مهرماه  89 

جلسه با حضور آقای هکتور رومیو برگزار شد. با تشکر از تمامی شرکت کنندگان محترم امید است راهنمای اینده مناسبی برای دوستداران تحصیل باشیم.


لطفا فرم ثبت نام را برای شرکت در سمینارهای اتی پر نمایید.

آدرس: میدان ونک، خیابان ولیعصر، کوچه نگار، برج نگار، طبقه ششم، واحد 9


با تشکر


http://www.iliadint.com/page2.php?name=sem