15-اگوست-2010


امروز روز درهای باز دانشگاه برای دوستداران تحصیل در ملبورن بود و بیش از پنجاه هزار نفر از دانشگاه بازدید کردند تا در باره تحصیل در این دانشگاه و امکانات ان بیشتر بدانند.