12 اگوست-2010


امروز از دفتر مرکزی دیدار داشتم. فقط چند تا عکس میزارم. برای اطلاعات بیشتر درباره ساختمان محل دفتر به این لینک مراجعه نمایید.

آدرس دفتر مرکزی ای ای ایی تی -ایلیاد -خ کالینز پلاک 333 طبقه اول است.


پرسنل

دکتر کایلی بکستر مدیر عامل موسسه ای ای ایی تی.