همکاری با مهاجرین ایرانی در استرالیا و نیوزیلند


آیا در یکی از شهرهای استرالیا ساکن هستید و اطلاعات محلی  زیادی دارید که مایلید برای کمک  و یا حتی در ازای دریافت دست مزد در اختیار هموطنان خود قرار دهید. لطفا با ما تماس بگیرید.