576-ویزای بورس دولت استرالیا


ویزای رده576

این ویزا خاص دانشجویان خارجی است که موفق به دریافت بورسیه دولت استرالیا شده اند.

 

کاربرد ویزا

این ویزا در موارد زیر کاربرد دارد:

 • اقدام برای ویزای دانشجویی برای اولین بار،
 • تمدید ویزای دانشجویی،
 • پیوستن به فردی از خانواده که در استرالیا در حال تحصیل است.

 

با این ویزا چه اختیاراتی دارید؟

 • در استرالیا تحصیل می کنید،
 • افراد خانواده را با خود همراه می کنید،
 • پس از شروع رشته تحصیلی می توانید تا سقف 20 ساعت در هفته کار دانشجویی داشته باشید،
 • افراد خانواده می توانند تا سقف 20 ساعت در هفته کار دانشجویی داشته باشند،
 • همسر شما می تواند در یک رشته تحصیلی 3 ماهه ثبت نام نماید،
 • در صورتی که همسر بخواهد بیش از 3 ماه تحصیل کند خود باید برای ویزای دانشجویی جدا اقدام نماید،
 • شما و افراد خانواده در رفت و امد به و خارج از استرالیا محدودیتی نخواهند داشت.

 

تعریف خانواده

خانواده یعنی همسر قانونی شما و فرزندان زیر 18 سال مشروط بر اینکه هنوز مجرد باشند.

 

مدت زمان ویزای تحصیلی

شما تا پایان دوران تحصیل در استرالیا خواهید بود. معمولا از طرف سفارت تاریخی برای بازگشت شما پیشنهاد می شود، در غیر این صورت شما تا یک ماه بعد از پایان تحصیل فرصت دارید تا خاک را ترک نمایید.

 

تراز ارزیابی

دانشجویانی که ویزای رده 576 را دارند با تراز ارزیابی 2 مورد بررسی قرار می گیرند. یعنی بر اساس ضوابط  و مقررات حاکم بر کشورهای زیرگروه تراز 2 بررسی می شوند. قابل ذکر است که ایران خود در کشورهای زیرگروه 3 قرار دارد.

 

زبان انگلیسی

 • مدرک مورد قبول دولت و دانشگاه های استرالیا آیلتس است. این آیتلس برای سفارت می تواند جنرال اما برای دانشگاه ها حتما باید آکادمیک باشد. البته با آیلتس جنرال نیز می توان در دانشگاه پذیرفته شد اما باید دوره های زبان بیشتری را قبل از شروع رشته گذرانید. آیلتس مورد قبول سفارت برای اخذ ویزا حداقل 5 با نمره 5 در هر چهار مهارت می باشد. آیلتس مورد نیاز برای ورود به دانشگاه بسته به مقطع تحصیلی و رشته متفاوت است. قبل از شروع رشته باید آیلتس مورد نیاز را در استرالیا با گذراندن دوره های زبان بدست آورید.
 • همراهان شما در صورتی که نخواهند در استرالیا تحصیل کنند نیازی به آیلتس نخواهند داشت.
 • در صورتی حداقل 5 سال در یک کشور انگلیسی زبان زندگی و یا تحصیل کرده باشید نیازی به ارائه آیلتس ندارید.
 • مدرک OETبرای پزشکان و دندانپزشکان به جای آیلتس مورد قبول خواهد بود.

 

توانایی مالی

از آنجاییکه دانشجو بورسیه است نیازی به نشان دادن مدارک مالی نیست. اما در شرایطی خاص ممکن است از شما درخواست شود که جهت اطمینان در توانایی تامین نیازهای خانواده مدارکی را ارائه دهید. این معمولا در شرایطی است که بورسیه شما به اندازه تمام نیازهای شما و خانواده شما کافی نمی باشد. در صورتی که افراد خانواده با شما همراه نمی شوند شما باید ثابت کنید که می توانید مخارج آنها را در هنگام زندگی در ایران پرداخت کنید.

 

تغییر دانشگاه بعد از دریافت ویزا

از تاریخ 1 جولای 2007 شما نمی توانید بعد از دریافت ویزا دانشگاه خود را عضو کنید. در صورتی که بخواهید دانشگاه را عوض کنید باید دوباره برای ویزای دانشجویی اقدام نمایید.

 

الزامات

 • برای خود و افراد خانواده باید بیمه دانشجویی تهیه کنید به این معنی که مبلغ بیمه را باید بپردازید در غیر این صورت ویزا صادر نخواهد شد. اقدام برای اخذ بیمه را دانشگاه انجام می دهد شما فقط مبلغ را پرداخت می کنید. این بیمه باید تا پایان زمان تحصیل شما را پوشش دهد،
 • رشته تحصیلی شما باید تمام وقت باشد تا ویزا صادر گردد،
 • رشته تحصیلی باید کد CRICOSداشته باشد.
 • قبل از ورود به استرالیا باید آزمایشات پزشکی را انجام دهید که سلامت شما را تائید نمایند. تاریخ این آزمایشات نباید بیش از 6 ماه قبل از شروع رشته تحصیلی باشند.
 • سابقه کیفری شما و افراد خانواده بررسی می شود.