575-ویزای آموزشهای بدون مدرک


ویزای رده 575

 • این ویزا خاص دانشجویان خارجی است که در دوره های بدون دریافت مدرک ثبت نام می کنند. این دوره ها حتی می توانند یک رشته دانشگاهی تمام وقت باشند اما در حال بدون مدرک می باشند.

 • این دوره ها می توانند به عنوان دوره پیش نیاز برای دوره اصلی نیز باشند. در این صورت اگر طول دوره از 3 ماه کمتر باشد شما باید برای رده ویزای دوره اصلی اقدام کنید نه رده 575.

 

کاربرد ویزا

این ویزا در موارد زیر کاربرد دارد:

 • اقدام برای ویزای دانشجویی برای اولین بار،

 • تمدید ویزای دانشجویی،

 • پیوستن به فردی از خانواده که در استرالیا در حال تحصیل است.

 

با این ویزا چه اختیاراتی دارید؟

 • در استرالیا تحصیل می کنید،

 • افراد خانواده را با خود همراه می کنید،

 • پس از شروع رشته تحصیلی می توانید تا سقف 20 ساعت در هفته کار دانشجویی داشته باشید

 • افراد خانواده می توانند تا سقف 20 ساعت در هفته کار دانشجویی داشته باشند،

 • همسر شما می تواند در یک رشته تحصیلی 3 ماهه ثبت نام نماید،

 • در صورتی که همسر بخواهد بیش از 3 ماه تحصیل کند خود باید برای ویزای دانشجویی جدا اقدام نماید،

 • شما و افراد خانواده در رفت و امد به و خارج از استرالیا محدودیتی نخواهند داشت.

 

تعریف خانواده

خانواده یعنی همسر قانونی شما و فرزندان زیر 18 سال مشروط بر اینکه هنوز مجرد باشند.

 

مدت زمان ویزای تحصیلی

 • اگر رشته تحصیلی بیش از 10 ماه باشد و در پایان سال آکادمیکی استرالیا یعنی نوامبر-دسامبر به پایان رسد ویزای شما تا تاریخ 15 مارچ سال آینده زمان خواهد داشت.

 • اگر رشته تحصیلی بیش از 10 ماه باشد و در ژانویه-اکتبر به پایان رسد، ویزا معمولا تا 2 ماه بعد از اتمام رشته زمان خواهد داشت،

 • اگر رشته تحصیلی کمتر از 10 ماه باشد ویزای شما تا 1 ماه بعد از اتمام تحصیل زمان خواهد داشت.

 

تراز ارزیابی

تراز ارزیابی شما 3 می باشد، بدین معنی که دانشجویان ویزای رده 573 در گروه ارزیابی 3 قرار می گیرند و بر اساس ضوابط و قراردادهایی که برای کشورهای گروه 3 تنظیم شده اند بررسی می گردند. قابل ذکر است که ضوابط در این گروه سخت تر می باشد.

 

زبان انگلیسی

 • مدرک مورد قبول دولت و دانشگاه های استرالیا آیلتس است. این آیتلس برای سفارت می تواند جنرال اما برای دانشگاه ها حتما باید آکادمیک باشد. البته با آیلتس جنرال نیز می توان در دانشگاه پذیرفته شد اما باید دوره های زبان بیشتری را قبل از شروع رشته گذرانید. آیلتس مورد قبول سفارت برای اخذ ویزا حداقل 5 با نمره 5 در هر چهار مهارت می باشد. آیلتس مورد نیاز برای ورود به دانشگاه بسته به مقطع تحصیلی و رشته متفاوت است. قبل از شروع رشته باید آیلتس مورد نیاز را در استرالیا با گذراندن دوره های زبان بدست آورید.

 • همراهان شما در صورتی که نخواهند در استرالیا تحصیل کنند نیازی به آیلتس نخواهند داشت.

 • در صورتی حداقل 5 سال در یک کشور انگلیسی زبان زندگی و یا تحصیل کرده باشید نیازی به ارائه آیلتس ندارید.

 • مدرک OETبرای پزشکان و دندانپزشکان به جای آیلتس مورد قبول خواهد بود.

 

توانایی مالی

شما باید بتوانید هزینه رفت و آمد به و خارج از استرالیا، شهریه دانشگاه و هزینه های زندگی را برای خود و خانواده خود بپردازید. و باید به دولت استرالیا ثابت کنید که همچین توانی را دارید و این معمولا با نشان دادن حساب بانکی میسر است. در صورتی که شما دانشجوی بورسیه باشید نیازی به این کار نیست البته دانشجویان بورسیه در رده ویزای متفاوت دیگری قرار خواهند گرفت.

 

تغییر دانشگاه بعد از دریافت ویزا

از تاریخ 1 جولای 2007 شما نمی توانید بعد از دریافت ویزا دانشگاه خود را عضو کنید. در صورتی که بخواهید دانشگاه را عوض کنید باید دوباره برای ویزای دانشجویی اقدام نمایید.

 

الزامات

 • برای دریافت این ویزا باید حداقل 18 سال سن داشته باشید،

 • برای خود و افراد خانواده باید بیمه دانشجویی تهیه کنید به این معنی که مبلغ بیمه را باید بپردازید در غیر این صورت ویزا صادر نخواهد شد. اقدام برای اخذ بیمه را دانشگاه انجام می دهد شما فقط مبلغ را پرداخت می کنید. این بیمه باید تا پایان زمان تحصیل شما را پوشش دهد،

 • رشته تحصیلی شما باید تمام وقت باشد تا ویزا صادر گردد،

 • رشته تحصیلی باید کد CRICOSداشته باشد،

 • قبل از ورود به استرالیا باید آزمایشات پزشکی را انجام دهید که سلامت شما را تائید نمایند. تاریخ این آزمایشات نباید بیش از 6 ماه قبل از شروع رشته تحصیلی باشند،

 • سابقه کیفری شما و افراد خانواده بررسی می شود.