دانشگاه موناشخوابگاه های دانشگاه موناش

دانشگاه موناش تعداد قابل ملاحظه و متنوعی خوابگاه دانشجویی دارد. در زیر نام و هزینه تمام خوابگاه های وابسته به دانشگاه آمده است. معمولا خوابگاه ها محدودیت زمانی دارند. به این معنی که تنها به مدت 10 ماه به هر دانشجو اجاره داده می شوند. دانشجویان در صورت تمایل می توانند از خوابگاه های خصوصی خارج از دانشگاه، منازل اجاره ایی و Home Stay استفاده کنند. خوابگاه های وابسته به دانشگاه عبارتند از:

 • Caulfeild
 • Clayton
 • Gippsland Residential
 • Peninsula
 • Berwick

 

Caulfeild

 


اندازه هزینه ها-برای هرشخص-به ازای هرروز هزینه ها-برای هرشخص-به ازای هرهفته
کوچک 26.75$ 187.25$
استاندارد 29.40$ 205.80$

هزینه گاز و آب هر دوهفته یکبار شارژ می شود. نظافت آشپزخانه، توالت و حمام بر عهده پرسونل خوابگاه می باشد. مبلغ 330$ بیعانه دریافت می شود. اطلاعات بیشتر:

http://www.mrs.monash.edu/on-campus-accommodation/caulfield/index.html

Clayton

خوابگاه های کلایتون دو دسته هستند:

South East Flats

 آپارتمان  هزینه ها-برای هرشخص-به ازای هرروز  هزینه ها-برای هرشخص-به ازای هرهفته
 2خوابه  29$  203$
 3خوابه  26.45$  185.15$
 4خوابه  24.45$  171.15$
 5خوابه  23.45$  164.15$

هزینه گاز و آب هر دوهفته یکبار شارژ می شود. نظافت آشپزخانه، توالت و حمام بر عهده پرسونل خوابگاه می باشد. مبلغ 330$ بیعانه دریافت می شود.

Halls of Residence

 یک خوابه-به ازای هر روز  یک خوابه با سرویس بهداشت شخصی
 23.45$  27.55$
 33.50$  38.30$
 50.10$  50.10$
 72.35$  72.35$

 


Normanby House

 یک خوابه-به ازای هر روز  یک خوابه با سرویس بهداشت شخصی-به ازای هر روز
 24.80$  27.55$
 34.70$  38.30$
 50.10$  50.10$
 72.35$  72.35$

 

 • قابل توجه است که سال تحصیلی در خوایگاه ها از 20 فوریه تا 26 نوامبر در نظر گرفته می شود که در واقع همان دوره های طولانی مدت است که 38-40 هفته می باشد.
 • دوره استاندارد 18-20 هفته است که از 20 فوریه تا 9 جولای ، یعنی یک ترم تحصیلی و نیز 10 جولای تا 26 نوامبر در نظر گرفته می شود.
 • ترم تابستانی نیز 12 هفته است که از 27 نوامبر تا 28 فوریه است.
 • دوره های کوتاه مدت نیز همانطور که از نام آن مشخص است کمتر از یک ترم تحصیلی می باشد.

 

اطلاعات بیشتر:

http://www.mrs.monash.edu/on-campus-accommodation/clayton/index.html

 

Gippsland Residential

 

 واحدهای جنوبی  واحدهای جنوبی  واحدهای شمالی واحدهای شمالی
 استاندارد-به ازای هرروز  دوبل-به ازای هرروز  سرویس بهداشتی شخصی  استاندارد
 17.25$  21$  23.10$  17.25$
 21.56$  26.25$  28.88$  21.56$
 25.88$  31.50$  34.65$  25.88$
 30.19$  36.75$  40.43$  30.19$
 • قابل توجه است که سال تحصیلی در خوایگاه ها از 20 فوریه تا 26 نوامبر در نظر گرفته می شود که در واقع همان دوره های طولانی مدت است که 38-40 هفته می باشد.
 • دوره استاندارد 18-20 هفته است که از 20 فوریه تا 9 جولای ، یعنی یک ترم تحصیلی و نیز 10 جولای تا 26 نوامبر در نظر گرفته می شود.
 • ترم تابستانی نیز 12 هفته است که از 27 نوامبر تا 28 فوریه است.
 • دوره های کوتاه مدت نیز همانطور که از نام آن مشخص است کمتر از یک ترم تحصیلی می باشد.

 

اطلاعات بیشتر:

http://www.mrs.monash.edu/on-campus-accommodation/gippsland/index.html

 

Peninsula

   اتاق تکی در خانه چندنفره اتاق تکی درخانه تک نفره
   درهفته  درهفته
طولانی  159.60$  203.70$
 استاندارد  175.70$  224$
 کوتاه مدت  191.45$  244.30$
 • قابل توجه است که سال تحصیلی در خوایگاه ها از 20 فوریه تا 26 نوامبر در نظر گرفته می شود که در واقع همان دوره های طولانی مدت است که 38-40 هفته می باشد.
 • دوره استاندارد 18-20 هفته است که از 20 فوریه تا 9 جولای ، یعنی یک ترم تحصیلی و نیز 10 جولای تا 26 نوامبر در نظر گرفته می شود.
 • ترم تابستانی نیز 12 هفته است که از 27 نوامبر تا 28 فوریه است.
 • دوره های کوتاه مدت نیز همانطور که از نام آن مشخص است کمتر از یک ترم تحصیلی می باشد.

اطلاعات بیشتر:

http://www.mrs.monash.edu/on-campus-accommodation/peninsula/index.html

 

Berwick

North Flat

این آپارتمان ها 5 خوابه هستند. اجاره یک اتاق تک نفره در هر یک از واحدها به ازای هر روز 27.25$ می باشد.

 Halls of Residence

اتاق های تک نفره با سرویس توالت و حمام اختصاصی در هر اتاق:

 • دوره های طولانی مدت به ازای هر روز 25$.
 • دوره های استاندارد به ازای هر روز 28.50$.
 • دوره های کوتاه مدت به ازای هر روز 33.06$.
 • اتاق مهمان برای هر روز 39.01$.

 اتاق های تک نفره در آپارتمان های 4 خوابه

 • دوره های طولانی مدت به ازای هر روز 23.45$.
 • دوره های استاندارد به ازای هر روز 26.73$.
 • دوره های کوتاه مدت به ازای هر روز 31.01$.
 • اتاق مهمان برای هر روز 36.59$.

 

قابل توجه است که سال تحصیلی در خوایگاه ها از 20 فوریه تا 26 نوامبر در نظر گرفته می شود که در واقع همان دوره های طولانی مدت است که 38-40 هفته می باشد.

دوره استاندارد 18-20 هفته است که از 20 فوریه تا 9 جولای ، یعنی یک ترم تحصیلی و نیز 10 جولای تا 26 نوامبر در نظر گرفته می شود.

ترم تابستانی نیز 12 هفته است که از 27 نوامبر تا 28 فوریه است.

دوره های کوتاه مدت نیز همانطور که از نام آن مشخص است کمتر از یک ترم تحصیلی می باشد.

 اطلاعات بیشتر:

http://www.mrs.monash.edu/on-campus-accommodation/berwick/accommodation-rates.html

 

Home Stay

این عبارت به معنی زندگی کردن با یک خانواده و یا شخص مجرد در استرالیا است.اگر علاقه مند به محیط یک خانه می باشید بهتر است این گزینه را انتخاب کنید.هزینه ها متفاوت است و معمولا شامل هزینه اجاره،گاز،آب و برق است و کلا به این 3 روش می باشد:محل زندگی به همراه غذا،محل زندگی به تنهایی،محل زندگی در ازای انجام برخی وظایف منزل به عنوان مثال نظافت و یا نگهداری از کودک. اطلاعات بیشتر :

http://www.monash.edu/study/international/prepare/accommodation.html

 منازل اجاره ای 

می توانید از بنگاه معاملات ملکی و یا از یک شخص،منزل اش را اجاره کنید.این امر به شما امکان یک زندگی مستقل را خواهد داد.بیشتر این منازل فاقد وسایل زندگی می باشند.اگر افرادی را بیابید که در این اجاره با شما شریک شوند،بسیار عالی خواهد بود زیرا آنچه مسلم است کلیه مخارج تقسیم خواهد شد. اطلاعات بیشتر :

http://www.monash.edu/study/international/prepare/accommodation.html  

   آپارتمان های دانشجویی 

تعداد زیادی آپارتمان دانشجویی در اطراف کمپس پارک ویل وجود دارد که همگی مجهز به وسایل زندگی هستند.این آپارتمان ها مخصوص زندگی دانشجویی طراحی شده اند و از آنجا که حمام و آشپزخانه مستقل دارند محیطی خصوصی را برای زندگی ایجاد می کنند.واحدها یک اتاقه،2 اتاقه و اتاق اشتراکی هستند.

اطلاعات بیشتر :

http://www.monash.edu/study/international/prepare/accommodation.html