کاردانی


کاردانی

دوره های دو ساله تحصیلی در استرالیا بسیار زیاد نمی باشند. این دوره ها هم در مقاطع پایین تراز کارشناسی وجود دارند.  آنها معمولا با نام های   "Associate Degrees " خوانده می شوند. این دوره ها معمولا به عنوان پیش نیاز برای دوره های اصلی استفاده می شوند. این دوره ها در اکثر دانشگاه های استرالیا ارائه نمی شوند.

دانشجویان ایرانی که مدرک کاردانی خود را از دانشگاه های ایران گرفته اند، برای ورود به دانشگاه های استرالیا باید وارد دوره کارشناسی شوند. در واقع در استرالیا مقاطع کاردانی به کارشناسی کمتر دیده می شود. اما به دلیل اینکه تعدادی واحدها را در ایران گذرانیده اند بنابراین می توانند واحدهای مشترک با نمرات بالای 18 را در استرالیا معادل سازی نمایید که بسیار سخت است و دانشگاههای کمی حاضر به پذیرش واحدها می شود .

 

هزینه تقریبی تحصیل در دوره های کاردانی
این شهریه بسته به نوع دانشگاه و رشته متفاوت است اما سالانه 15000$ تا 25000$ تخمین زده می شود.

هزینه زندگی حداقل سالی 18000$ می باشد.