مراکز آموزشی شمال استرالیا


 

قلمرو شمالی و داروین

قلمرو شمالی از غرب به استرالیای غربی، از شرق به کویینزلند، از جنوب به استرالیای جنوبی و از شمال به دریا منتهی می شود. بیشترین مساحت قسمت های مرکزی قاره استرالیا را ایالت قلمرو شمالی پوشش می دهد. با وجود مساحت بسیاز زیاد اما بیشتر قسمت های آن خالی از سکنه می باشد. منابع اقتصادی داروین و قلمرو شمالی از معادن مواد معدنی و گاز و نفت تامین می شود.گرچه در 80% ایالت آب و هوا گرمسیری است اما تنها 25% ناحیه شمال نمونه ی یک آب و هوای گرمسیری کامل را نشان می دهد. این درصد کم شامل جنگل های ساوانا، جنگل های بارانی است. بیش از 75% آب و هوای سرزمین قلمرو شمالی بیابانی و نیمه خشک است. حداکثر دمای هوا با متوسط 30 تا 34 درجه و حداقل بین 19 تا 26 درجه می باشد. در قسمت های مرکزی ایالت آب و هوا بسیار متغیر است و در شب ها به زیر دمای یخ و در روزها به بیش از 40 درجه می رسد. بهترین زمان برای سفر به قسمت های مرکزی جون و جولای است که دمای هوا به اندازه آپریل دلپذیر خواهد بود. قسمت های شمالی و داروین همیشه سرسبز و مرطوب است. معمولا رعد و برق های عظیم دارد و به ندرت توریست به خود جلب می کند. رطوبت و گرمای هوا در مواقعی غیر قابل تحمل می شود و برخی پارک های ملی در مواقعی از سال یا به طور کلی در تمام سال تعطیل خواهند بود.

 در زیر نام تمامی مراکز آموزشی قلمرو شمالی شامل مراکز آموزش عالی، فنی حرفه ایی، مدارس و مراکز آموزش زبان انگلیسی ذکر شده است:

فهرست دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

Charles Darwin University

فهرست کامل مراکز آموزشی را می توانید دانلود نمایید.