مراحل دریافت ویزا


مراحل دريافت ويزاي تحصيلي استراليا


 علاوه بر نکات ذکر شده در اینجا تغییرات جدید را نیز ببینید.

 1. ارايه مدارك به موسسه
 2. بررسي مدارك توسط موسسه
 3.  تنظيم قرارداد
 4. پرداخت 700 دلار استراليا 50% حق الوكاله  = (550.000 تومان)
 5. اخذ پذيرش- مشروط و يا غير مشروط 
 6. تشكيل پرونده در سفارت
 7. انجام آزمايشات پزشكي
 8. قبول پذيرش تحصيلي و پرداخت شهريه ترم اول + بيمه + اسكان
 9. دريافت رسيد شهريه
 10. دريافت ويزا و پرداخت 700 دلار استراليا 50% حق الوكاله (550.000 تومان)
 11. ارائه بليط  و پرواز 
 12. استقبال در فرودگاه
 13. اسكان در خوابگاه موقت و يا دائمي 
 14. تحصيل
 15. حد اكثر تا شش ماه پس از پايان تحصيلات دانشجو مي تواند براي يكي از انواع اقامت دائم در صورت واجد شرايط بودن اقدام نمايد.