شرایط ویزا پس از ورود


 

شرايط ويزا پس از ورود به استراليا

شرایط اجباری عمومی

 
 

 

 زیر گروه ویزا توضیحات
8105-
 همه زیرگروه ها
 
شما نمی توانید بیشتر از 20 ساعت در هفته کارکنید.
در ایام تعطیلات محدودیت زمانی برای کار وجود ندارد.
اگر قبل از شروع رشته خود در خاک استرالیا باشید، نمی توانید کار دانشجویی خود را شروع کنید. شروع کار دانشجویی از زمانی است که کلاس های درس آغاز می شود.
هفته کاری در استرالیا از دوشنبه آغاز می شود و یکشنبه پایان می پذیرد.

 
8202-
 همه زیرگروه ها
 
رشته تحصیلی شما باید کد کریکاس داشته باشد. و اگر رشته خود را تغییر می دهید یا تحصیلات خود را ادامه میدهید، آنها نیز باید کد کریکاس داشته باشند
شما باید در کلاس ها حضور داشته باشید و نباید افت تحصیلی داشته باشید.

 
 
8501-
همه زیرگروه ها

 در طول دوران تحصیل نباید بیمه دانشجویی شما قطع شود. یعنی شما باید مرتب مبلغ بیمه را بپردازید و بیمه را تمدید کنید.
 
8516-
همه زیرگروه ها

در صورتی که رشته خود را در آنجا تغییر می دهید، رشته جدید نباید با زیرگروه ویزای شما متفاوت باشد. به عنوان مثال اگر با زیر گروه 573 ویزا گرفته اید، در آنجا نمی توانید وارد رشته های تحقیقاتی شوید که زیر گروه 574 هستند. اگر رشته خود را تغییر دادید باید با مدراک مالی نشان دهید که توانایی ادامه تحصیل را دارید.
 
8517-
همه زیرگروه ها
 
برای هریک از افراد خانواده که به شما می پیوندند و قصد تحصیل در دوره های بیشتر از 3 ماه را دارند و همچنین برای فرزندان مدرسه ای خود باید مدارک کالی ارائه دهید.

 
8532-
همه زیرگروه ها به جز 576
 
اگر زیر 18 سال هستید، برای ادامه تحصیل خود باید مدارک مالی کافی برای خود و قیم خود ارائه دید.

 
8533-
همه زیرگروه ها
 
باید در 7 روز اول بدو ورود به استرالیا موسسه آموزشی خود را از آدرس محل زندگی خود آگاه  کنید. در طول دوران تحصیل اگر آدرس زندگی را تغییر می دهید، دانشگاه را باید مطلع کنید.
اگر موسسه آموزشی خود را تغییر دهید، پس از دریافت COE تا 7 روز فرصت دارید به موسسه آموزشی که COE را از آن دریافت کرده اید اطلاع دهید و تغییر را گزارش دهید.

 
8534-
570
572
573
574
575
 شما اجازه ندارید در طول دوران تحصیل ویزای دیگری به غیر از ویزای دانشجویی و ویزای قیم دریافت کنید.
8535-
 576
 
شما اجازه ندارید در طول دوران تحصیل ویزای دیگری به غیر از ویزای دانشجویی و ویزاهای با اسپانسر دولتی دریافت کنید.

 

 شرایط اجباری خاص

 

زیرگروه ویزا توضیحات
8101-
همه زیرگروه ها
 
شما اجازه ندارید در استرالیا کار رسمی داشته باشید. کار باید دانشجویی باشد.
8202-

573
574
576
 
شما اجازه ندارید رشته، موضوع پایان نامه، موضوع رشته تحقیقاتی خود را تغییر دهید، مگر اینکه سازمان مهاجرت این تغییر را بپذیرد.

 
8204-

570
571
572
575 

شما اجازه ندارید رشته، موضوع پایان نامه، موضوع رشته تحقیقاتی خود را برای دوره های:

Graduate diploma
کارشناسی ارشد و
دکترا تغییر دهید و یا،
دوره های بالا را به عنوان پیش نیاز برای دوره اصلی تحصیلی خود برگزینید،
مگر اینکه سازمان مهاجرت مجوز دهد.


Graduate Certificate
8303-
همه زیرگروه ها

شما اجازه ندارید به گروه هایی بپیوندید و یا فعالیت هایی داشته باشید که به شما آسیبی برساند و یا برای شما مضر باشد.
8523-
همه زیرگروه ها

افراد خانواده شما اجازه ندارند بیشتر از تاریخ ویزای شما در استرالیا بمانند.
8543-
همه زیرگروه ها به جز 576

 شما اجازه ندارید در طول دوران تحصیل ویزای دیگری به غیر از ویزای دانشجویی و ویزای قیم  و ویزای زیر گروه 476 دریافت کنید.