انجمن معماران فضای شهری


 

درباره VETASSESS

انجمن ارزشگزاری آموزش فنی و حرفه ای استرالیا (VETASSESS)، تلاش می کند افراد، سیستم های آموزشی، و گروه های صنعتی را در راهیابی به اهداف و ارزیابی هایشان راهنمایی نماید. زمینه های ارزشیابی شامل مشاغل مدیریتی و فنی و حرفه ای می باشد.

این انجمن از سال 1997 تاسیس شده است و همواره موسسات آموزشی فنی و حرفه ای را در پیشبرد اهدافشان یاری می رساند. این موسسه در جایگاه سازمان ثبت شده آموزشی (Registered Training Organization)می کوشد تا در زمینه ارزش گزاری و ارزیابی سیستم های آموزشی در قالب افراد و یا گروه ها همکاری می کند و از بدو تاسیس در جایگاه ویژه ای در عرصه بین المللی داشته است.

اقدام برای ارزیابی مدرک

 • انتخاب یک حرفه

در این مرحله حرفه مربوطه که ارزشیابی برای رشته "معماری فضای شهری" است انتخاب شده و لازم به ذکر است که کل هزینه ثبت نا و اقدام برای ازرشیابی می باییست پرداخت شود. 

 • انتخاب گروه مربوطه برای ارزشیابی

سازمان VETASSESS، مشاغل را بر حسب نیازمندی هایشان به چهار گروه A, B, C, Dطبقه بندی کرده است. حرفه "معماری فضا شهری" در گروه Aقرار دارد.

 

                  موارد و مدارک موردنیاز

    مدارک و سوابق مورد نیاز برای ارزشیابی و ثبت مدرک "معماری فضای شهری" مربوط به گروه A، عبارتند از:

 • دارا بودن حداقل مدرک لیسانس معادل با مقطع کارشناسی کشور استرالیا براساس چارچوب استانداردهای استرالیا (AQF)و کاملا مرتبط با زمینه تخصصی "معماری فضای شهری"
 • دارا بودن حداقل یک سال سابقه کار حرفه ای مرتبط با "معماری فضای شهری" در حد تخصصی

    اشتغال به کار مربوطه می بایست در محدوده پنج سال قبل از تاریخ ثبت مدرک تکمیل شده باشد 

                   اقدام برای ثبت مدرک

     این کار می تواند به صورت آنلاین و یا از طریق پست انجام گیرد. اقدام آنلاین مزایای متعددی دارد از جمله:

 • انجام سریع در عرض نیم ساعت و کسب یک شماره ثبت
 • امکان پیگیری وضعیت ارزشیابی مدرک
 • امکان تکمیل یک قسمت از فرم ثبت نام در مرحله اول و تکمیل سایر مراحل در مراحل بعدی
 • امکان بررسی ارزشیابی توسط موسسه بلافاصله پس از ثبت آنلاین

     فرم تکمیل شده به همراه مدارک موردنیاز و هزینه ثبت نام می بایست به  موسسه از طریق پست ارسال شود 

         مدارک مورد نیاز 

 • فرم تکمیل شده و امضاء شده ثیت نام
 • دو قطعه عکس جدید پاسپورتی
 • کپی برابر اصل صفحات پاسپورت
 • ترجمه رسمی شناسنامه
 • مدارک دال بر تغییر اسم و یا فامیل (در صورت وجود)
 • ترجمه رسمی مدرک تحصیلی
 • ترجمه رسمی ریزنمرات تحصیلی
 • ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار
 • رزومه شخصی شامل سوابق تحصیلی، شغلی، حرفه ای، دو معرف تحصیلی یا حرفه ای، شایستگی ها، و دوره های و مدارک کسب شده 

         هزینه ثبت نام    

هزینه ثبت نام برای ارزشیابی و ثبت مدرک حرفه ای

متقاضیان خارج استرالیا

متقاضیان داخل استرالیا

روش ثبت نام

 

AUD $550.00


AUD $590.00

AUD $605.00


AUD $649.00

ثبت نام آنلاین


ثبت نام از طریق پست

ارزشیابی مهارت های آموزشی و فنی حرفه ای

ادامه ارزشیابی

لازم به ذکر است که بررسی و ارزشیابی مدارک حداقل سی روز کاری به طول خواهد انجامید. هم چنین امکان چاپ مجدد نتیجه ارزیابی وجود داشته و هم چنین امکان بررسی مجدد و بازنگری ارزیابی میسر خواهد بود. افرادی که نتیجه مثبت از رزشیابی مدارک ود ریافت کرده نیاز به تایید کامل مدرک خود برای اقدام بررا اقامت دائم را دارند، می بایست سپس برای ارزشیاب کامل و نهایی مدرک خود اقدام نمایند. 

به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت انجمن در زیر مراجعه نمایید

http://www.vetassess.com.au/