انجمن مشاغل حرفه ای


انجمن مشاغل حرفه ای استرالیا

 

انجمن مشاغل حرفه ای استرالیا بررسی ثبت مشاغل نامبرده زیر را بر عهده دارد:

 • Childcare centre manager
 • Electrical engineering technician
 • Radiocommunication technician
 • Automative electrician
 • General motor mechanic
 • Diesel motor mechanic
 • Motorcycle mechanic
 • Small engine mechanic
 • Sheet metal trade worker
 • Metal fabricator
 • Pressure welder
 • First class welder
 • Aircraft maintenance engineers stuctures
 • Locksmiths
 • Panelbeater
 • Vehicle painter
 • Brick layer
 • Stone mason
 • Carpenter & jointer
 • Carpenter
 • Jointer
 • Painting trade worker
 • Glazier
 • Fibrous plasterer
 • Solid plasterer
 • Wall & floor tiler
 • General plumber
 • Aircondotioning & mechanical service plumber
 • Drainer
 • Gasfitter
 • Roof plumber
 • General electrician
 • Special class electrician
 • Lift mechanic
 • Airconditioning & refrigeration mechanic
 • Electrical linesworker
 • Electronic equipment trade worker
 • Electronic instrument trade worker
 • Dental prosthetist
 • Dental therapist

 

 

در واقع هر یک از مشاغل نامبرده در بالا با ضوابط خاص آنها در استرالیا سنجیده می شوند. به این صورت که:

مدارک پرونده Tradeperson ها مانند ( Sheet metal tradeperson ) باید معادل گواهی نامه III سیستم آموزشی استرالیا باشد،

مدارک پرونده تکنیسین ها معادل گواهی نامه IV سیستم آموزشی استرالیا، و

باقی مشاغل نامبرده باید معادل دیپلما یا دیپلمای پیشرفته استرالیا باشد.

 

بررسی پرونده ها

انجمن مشاغل حرفه ای 4 مسیر A, B, C, E را تعیین کرده که هر یک از پرونده ها باید شرایط لازم وضع شده در یکی از این مسیر های را داشته باشند تا بتوانند تائیدیه انجمن را کسب نمایند. هر یک از مسیرها شرایط خاص خود را دارند. در اینجا باید توضیح داده شود که برای اجرای هر شرط باید مدارک لازم را به عنوان شاهد ارائه دهید. در اینجا این چهار مسیر و شرایط آنها توضیح داده شده است:

 • مسیر A:

900 ساعت دوره آموزش رسمی ( می تواند جزئی از سابقه کار باشد)،

دوره کار آموزی رسمی در یک سازمان دولتی ،

حداقل 4 سال سابقه کار ( می تواند جزئی از دوره آموزش باشد).

دوره آموزش باید کاملا رسمی بوده و مرتبط به شغل شما باشد.

دوره کار آموزی باید در مدرک شما پشت نویسی شده و باید در یک ارگان دولتی صورت گرفته باشد. دوره کار آموزی باید کاملا مرتبط با مدرک تحصیلی و شغل شما باشد. در صورتی که این دوره رسمی نباشد مورد قبول واقع نخواهد بود.

هر یک از متقاضیان باید 12 ماه از 24 ماه قبل از ارسال پرونده را کار کرده باشند و این کار با دریافت کامل حقوق باید باشد.

 • مسیر B:

900 ساعت دوره آموزش رسمی ( می تواند جزئی از سابقه کار باشد)،

حداقل 5 سال سابقه کار ( می تواند بجزئی از دوره آموزش باشد).

دوره کار آموزی این مسیر می تواند غیر رسمی باشد.

هر یک از متقاضیان باید 12 ماه از 24 ماه قبل از ارسال پرونده را کار کرده باشند و این کار با دریافت کامل حقوق باید باشد.

دوره آموزش باید کاملا رسمی بوده و مرتبط به شغل شما باشد.

 

 • مسیر C :

1800 ساعت دوره آموزش رسمی ( می توجزئی سابقه کار باشد)،

دوره کار آموزی رسمی در یک ارگان معتبر،

حداقل 5 سال سابقه کار ( می تواند بجزئی دوره آموزش باشد).

دوره کار آموزی می تواند در سازمان های غیر دولتی اما معتبر انجام شود.

هر یک از متقاضیان باید 12 ماه از 24 ماه قبل از ارسال پرونده را کار کرده باشند و این کار با دریافت کامل حقوق باید باشد.

دوره آموزش باید کاملا رسمی بوده و مرتبط به شغل شما باشد.

 

 • مسیر E :

در دست داشت مدرک تحصیلی و یا آموزش رسمی،

4 سال سابقه کاری - به غیر از دوره آموزش.

این مدرک تحصیلی می تواند در استرالیا اخذ شده باشد و یا با چهار چوب تحصیلی  استرالیا معادل شده باشد.

سابقه کاری باید تمام وقت و با دریافت حقوق باشد.

 

لازم به ذکر است که بررسی مدرک زبان بر عهده این انجمن نمی باشد.

 

گرفتن تاییدیه و ارائه صحیح مدارک کار ساده ای به نظر می رسد اما همیشه پیچیدگی های خاص خود را دارد. در صورت تمایل موسسه می تواند شما را در انجام این امر یاری نماید. حق الوکاله دریافت تاییدیه بین 2000 تا 4000 دلار بسته به نوع تاییدیه  می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل نمایید.