انجمن کسبه


درباره TRA

 انجمن کسبه استرالیا TRA، به عنوان بخشی از دپارتمان آموزش، اشتغال و روابط محیط کاری استرالیا (DEEWR)، افراد تابع استرالیا، افراد دارای اقامت دائم و یا موقت استرالیا و هم چنین افراد متقاضی برای مهاجرت به استرالیا را در بررسی و ارزشیابی صلاحیت حرفه ای یاری می رساند.

این انجمن صلاحیت فرد متقاضی را بر مبنای استانداردهای تعیین شده و مدارک ارائه شده توسط فرد متقاضی بررسی می کند.

 پروسه بررسی صلاحیت حرفه ای افراد متقاضی در خارج از استرالیا

 افراد متقاضی برای درخواست تابعیت استرالیا که دارای تمام شرایط زیر هستند می توانند در برنامه ارزشیابی افراد متقاضی خارج استرالیا ثبت نام و برای آن اقدام نمایند: 

  • متقاضی مهاجرت به عنوان فرد دارای صلاحیت حرفه ای
  • افراد متقاضی دارای پاسپورت از کشورهای ذکرشده در لیست انجمن (شامل ایران)
  • متقاضی برای فعالیت در یکی از مشاغل مکانیک انواع موتورها، مکانیک دستگاه های تهویه و خنک کننده، مهندس مکانیک هواپیما، مهندس پرواز، مهندس تعمیر تجهیزات برقی، نجار، جوشکار، برق کار عمومی، برق کار تخصصی، فلزکار، جوشکار قطعات فلزی، رنگ کار اتومبیل و ورق کار.

 

 

برنامه بررسی صلاحیت حرفه ای افراد متقاضی در خارج از استرالیا

 این برنامه از تاریخ 5 دسامبر با تغییرات ایجاد شده برای افراد دارای حرفه ای گوناگون و متقاضیان از کشورهای گوناگون از جمله کشور ایران قابل اجرا می  باشد.

در مواقع مورد نیاز انجمن ارزشگزاریآموزش فنی و حرفه ای استرالیا (VETASSESS) و دانشگاه ویکتوریا دارای صلاحیت برای ارزشیابی از طرف انجمن کسبه استرالیا می باشد.

لازم به ذکر است از تاریخ 24 دسامبر 2010، بخش ارزشیابی حرفه ای برای متقاضیان ایرانی به دانشگاه ویکتوریا انتقال داده شده است. 

مراحل ارزشیابی 

1- ثبت فرم تقاضای ارزشیابی به صورت دستی با پست و یا آنلاین

2- پرداخت هزینه ثبت نام و ارائه عکس پاسپورتی

3- بررسی مدارک حرفه ای و اشتغال

4- گفتگوی حرفه ای از طریق آنلاین

5- ارائه نتیجه ارزیابی

6- بازنگری ارزیابی در صورت تقاضای فرد

 مدارک و نیازمندی های لازم برای ثبت نام ارزشیابی حرفه ای  

  • مدرک آیلتس با حداقل نمره 6
  • مدارک مبوطه به آموزش حرفه ای
  • مدارک مربوط به ثبت صلاحیت حرفه ای
  • گواهی اشتغال به کار
  • تکمیل آزمون خودارزیابی TradeSET  و ارسال فرم آن به همراه فرم ثبت نام حرفه مربوطه
  • گفتگوی آن لاین در ارتباط با فعالیت حرفه ای 

لازم به ذکر است فرآیند ارزشیابی حدود 7 هفته به طول می انجامد و گروهی از افراد استخدام انجمن طیف استرالیا “TAFE”ارشیابی را بر عهده دارند. در صورت موفقیت آمیز بودن ارزشابی به فرد متقاضی مدرکی معادل مدرک سطح 3 استرالیا اعطاء می شود. 

به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایتهای زیر مراجعه نمایید. 

 

http://www.deewr.gov.au/Skills/Programs/SkillsAssess/TRA/Pages/default.aspx

http://www.vu.edu.au/higher-ed-and-tafe/tafe-and-vocational-education/tafe-programs/general-skilled-migration-visa-assessment