ویزای توریستی


توریسم ویا دیدار اقوام

 

ویزای توریستی(ویزای 676)به متقاضیان اجازه میدهد تا برای تفریح تعطیلات و یا دیدار از اقوام درجه یک به استرالیا سفر نمایند.

مدارک مورد نیاز:

 • فرم تکمیل شده و امضا شده INZ 1017  که با هماهنگی موسسه تکمیل می گردد.
 •  مدارک دال بر پرداخت هزینه در خواست به حساب شماره 0194428758 سفارت استرالیا نزدبانک تجارت شعبه احمد قصیر کد034  مبلغ  1145000 ریال
 • فرم تکمیل شده ضمیمه یک برگی
 • اصل گذر نامه (با اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ قصد ورود به استرالیا)به همراه کپی از صفحه مشخصات و تمامی ویزاهای قبلی کشورهای مختلف (به انضمام گذر نامه های قبلی ) برای همه متقاضیان
 •  یک قطعه عکس رنگی سایز پاسپورتی
 • ترجمه شناسنامه
 • نامه دعوت به انضمام کپی تابعیت و یا اخرین وضعیت اقامتی شخص دعوت کننده
 •  آدرس کامل و تلفن تمامی اقوام و اشنایان ساکن در استرالیا
 • مدارک دال بر توانایی مالی برای مدت سفر(به مانند ریز صورت حساب بانکی سه تا شش ماه اخیر(
 • در صورت شاغل بودن گواهی شغلی با ذکر مدت  اشتغال  میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی از کارفرما (در صورت خویش فرما بودن لطفا ازجواز کسب /اگهی تاسیس و تمهیدات مربوطه در زمان سفر به استرالیا را تسلیم نمایید(
 • قرار داد شغلی و اخرین فیش حقوقی
 • گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان /محصلین
 • ترجمه سند ازدواج

     
نکته مهم:

خواهشمند است اصل مدارک فوق را به همراه داشته باشید.

نکات لازم در برسی در خواست ویزا:

به منظور تسهیل در خواست ویزای خود لطفا از کامل بودن فرمها مدارک و اطلاعات مورد نیاز اطمینان حاصل فرمایید.زمان برسی ویزا متغیر است ولی عموما یکماه پس از دریافت در خواست توسط سفارت در تهران تصمیم گیری و ابلاغ میگردد.از پاسخ گویی به سوالات وضعیت پرونده قبل از سپری شدن زمان فوق معذوریم.