انجمن دریانوردان


 

درباره AMSA  

مرجع استرالیایی امنیت دریانوردی AMSA، انجمنی دولتی است که در زمینه امنیت و خدمات مربوط به صنعت دریانوردی کشور استرالیا فعالیت میکند. این موسسه تحت مصوبه مرجع استرالیایی امنیت دریانوردی به عنوان موسس دولتی استرالیای و زیر شاخهای از سیستم خدماتی منطقهای و حمل ونقل، در سال 1990 تاسیس گردید

این موسسه میکوشد امکانات حفظ امنیت دریانوردی، و محافظت از محیط دریانوردی را فراهم سازد و امکانات توسعه و بهبود خدمات دریانوردی را از طریق حفظ روابط سازنده با دریانوردان، دولت و صنعت میسر سازد.

 وظایف و اهداف موسسه

نقش اصلی AMSA ، حفظ امنیت و محافظت از مناطق و محیط های دریانوردی از طرق زیر میباشد: 

 • مشارکت در توسعه و بکارگیری استانداردهای حفاظت محیطی و امنیت دریانوردی
 • کنترل رعایت استانداردهای اجرایی برای ناوگان‌‌های دریایی استرالیا به منظور حفظ امنیت دریایی و جلوگیری از عدم آلودگی دریایی
 • مشارکت در استانداردهای آموزشی و کیفیتی برای دریانوردان
 • مشارکت در امر اجرایی مرکز نجات دریایی استرالیا به منظور حفظ امنیت دریانوردان
 • حفظ و نگهداری آرامش و امنیت در محیط دریانوردی

 

 

 

ارزشیابی صلاحیت متقاضیان مهاجرت

مرجع AMSA ، وظیفه ارزشیابی مدارک افراد واجد شرایط دارای مدرک ناخدای کشتی (Master Certificate)، مهندس دریانوردی ، و کارشناس ارشد دریانوردی (Deck Officer) را برعهده دارد. مشاغل ذکر شده تحت شناسههای زیر ارزیابی میشوند: 

 • ناخدای کشتی  (کد ASCO  11-2542 )

 • مهندس کشتی (کد ASCO  15-2542 )

 • کارشناس ارشد کشتی (کد ASCO  2542-19 ) 

پروسه ارزشیابی برای احراز صلاحیت 

متقاضیان میبایست فرم تاییدیه مدرک را تکمیل کرده و به همراه هزینه بررسی ارزشیابی و مدارک لازم به این موسسه ارسال نمایند. لازم به ذکر است که در صورت احراز صلاحیت اولیه، فرد متقاضی نامه‌ای مبنی بر امکان سفر به استرالیا با ویزای توریستی را دریافت خواهد کرد. فرد می‌تواند در کشور استرالیا امتحان شفاهی مربوط به دریانوردی را گذرانده و مدرک دال بر سلامت جسمانی را نیز دریافت نماید. 

 

 

مدرک مربوط به ناخدای کشتی و کارشناس ارشد کشتی

 افراد متقاضی دارای مدارک ذکرشده می‌بایست علاوه بر مدارک مورد نیاز، مدارک زیر را نیز به انجمن ارائه نمایند: 

 • ترجمه رسمی مدرک یا گواهینامه ناخدای کشتی

 • ترجمه رسمی و یا مدرک برابر با اصل کتاب‌های دریانوردی

 • ترجمه رسمی نامه صادره از مرجع دریانوردی مبنی برشرح خدمات دریانوردی شامل نام کشتی، شماره شناسه کشتی، مدت و تاریخ سفر دریایی و پست فرد بر روی کشتی.

 • ترجمه رسمی تمام مدارک مبنی بر آموزش‌های عملی مرتبط با دریانوردی

 مدرک مربوط به مهندسی کشتی 

فرد متقاضی لازم است مدرک دال بر انجام دوره آموزشی دریانوردی  و آموزش عملی معادل با استانداردهای استرالیا برای احراز مدرک مهندسی دریانوردی را ارائه دهد.  

به منظور کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت انجمن در زیر مراجعه نمایید. 

http://www.amsa.gov.au/