انجمن دامپزشکان


 

 

درباره AVBC

انجمن برد تخصصصی دامپزشکان استرالیا “AVBC”، در ایالت ویکتوریا و در دسامبر 1999 تاسیس گشت. این انجمن یک مرجع درونسازمانی از برد دامپزشکان استرالیا و نیوزلند بوده و ذیصلاح برای ارائه قوانین مربوط به برد تخصصی دامپزشکان است و در امر بررسی و ارزشیابی صلاحیت حرفهای افراد واجد شرایط  کوشش میکند.

این انجمن از دسامبر 1999، جایگزین کنفرانس برد تخصصی دامپزشکی در بررسی مسائل و مشکلات حرفه دامپزشکی و رشته دامپزشکی شده است.  از آنجا که افراد مرتبط با این رشته برای اشتغال در هر ایالت، نیازمند ثبت صلاحیت حرفهای خود در آن ایالت هستند و هر ایالت قوانین و استانداردهای مرتبط با خود را دارد، کنفرانس برد تخصصی دامپزشکان به صورت سالیانه به منظور بررسی قوانین و استانداردهای هر ایالت شکل میگرفت و اکنون این مسئولیت به عهده انجمنAVBC  میباشد.

عملکرد انجمن AVBC

اهداف این انجمن عبارتنداز:

     1-  ارائه پیشنهادات و نظرات مربوط به برد تخصصی دامپزشکان استرالیا و نیوزلند در ارتباط با: 

 • تایید صلاحیت مدارس دامپزشکی و رشتههایی که منجر به اخذ مدرک در زمینه دامپزشکی می‌شوند
 • ارزشیابی صلاحیت حرفهای دامپزشکان خارج از استرالیا و نیوزلند و دارای مدرک خارجی
 • ارائه معیارهای ثابت و یکسان برای ارزشیابی صلاحیت حرفهای دامپزشکان

     2- ارائه پیشنهادات مرتبط با قوانین حاکم بر اشتغال به عنوان دامپزشک شامل دامپزشکان تخصصی و عمومی دارای تاییدیه

     3 - بهبود و توسعه استاندارد سازی و تایید کیفیت موسسات دامپزشکی در تمامی ابعاد 

 

 

اشتغال در استرالیا به عنوان یک دامپزشک

برای صلاحیت اشتغال در حرفه دامپزشکی لازم است فرد یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

 • اخذ مدرک دامپزشکی در استرالیا و یا نیوزلند
 • دارای صلاحیت برای ثبت به عنوان دامپزشک بدون گذراندن امتحان
 • موفقیت در امتحان ملی دامپزشکی 

در صورت گذراندن دوره دامپزشکی در استرالیا و یا نیوزلند، و یا دانشکدههای دامپزشکی انگلستان، آفریقای جنوبی، و آمریکا و همچنین گذراندن "امتحان ملی دامپزشکی استرالیا" فرد می تواند مستقیم برای ثبت‌نام ارزشیابی صلاحیت خود برای سازمان AVBCاقدام کند.

در صورت کسب مدرک در خارج از استرالیا و کشورهای ذکرشده می بایستامتحان ملی دامپزشکی استرالیا با موفقیت توسط فرد گذرانده شود و سپس فرد می‌تواند برای احراز صلاحیت حرفه‌ای توسط AVBCاقدام نماید.  

پروسه ارزشیابی صلاحیت حرفه ای

در صورتی که فرد متقاضی خواهان اقدام برای مهاجرت از طریق احراز صلاحیت حرفه ای باشد،پس از گذراندن امتحان ملی دامپزشکی NVE، می‌تواند برای ارزشیابی احرازاصلاحیت حرفه ای از طریق AVBCاقدام نماید. نتیجه ارزشیابی به دو صورت "قابل قبول" و یا "غیرقابل قبول" است و می‌بایست حتما به اداره مهاجرت ابلاغ شود.  

در صورتی که زبان مادری فرد متقاضی انگلیسی نباشد، نیازمند قبولی در چهار قسمت امتحان  “OET”با حداقل نمره Bو یا به دست آوردن نمره 7 در تمام قسمت های امتحان آیلتس “IELTS” است. 

تکمیل فرم ارزشیابی

تکمیل این فرم برای بررسی شایستگی شما درارتباط با اشتغال در زمینه دامپزشکی استفاده می‌شود.

 مدارک مورد نیاز

 • ترجمه رسمی مدرک دامپزشکی
 • ترجمه رسمی جواز اشتغال حرفه دامپزشکی
 • ترجمه رسمی مدرک دال بر تغییر اسم و یا فامیل در صورت وجود
 • ترجمه رسمی مدرک ثبت صلاحیت در استرالیا
 • مدرک برابر اصل صفحات پاسپورت
 • مدرک برابر اصل زبان اگلیسی ذکرشده در بالا

 مدارک ذکرشده به همراه فرم تکمیل شده ثبت‌نام و هزینه ثبت نام مستقیما به انجمن AVBC باید ارسال شوند.

 به منظور کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت انجمن در زیر مراجعه نمایید.

http://www.avbc.asn.au/