انجمن مترجمین


 

درباره NAATI

 مرجع معتبر ملی مترجمان و مترجمان همزمان NAATI، انجمنی متشکل از استانداردها و قوانین ملی مربوطه به مترجمان و مترجمان همزمان می باشد. این انجمن تنها سازمان رسمی برای بررسی و ارزیابی صلاحیت افرادی است که می خواهند به صورت متخصص در امر ترجمه و یا ترجمه همزمان در استرالیا و یا نیوزلند به اشتغال بپردازند.

این سازمان توسط مراجع حکومتی و ایالتی اداره می شود. کار اصلی این موسسه فراهم کردن خدمات اعتباری و تایید صلاحیت برای مترجمان است. درحال حاضر این موسسه در همه ایالات استرالیا و نیوزلند به متقاضیان خدمات ارائه می دهد.

 اهداف NAATI

 هدف اصلی این موسسه امکان شرکت و همکاری در جوامع استرالیایی از طریق برآوردن نیازهای متعدد و متفاوت می باشد. این امر از دو طریق صورت می پذیرد: 

  • وضع، حفظ و توسعه استانداردهای ملی ترجمه
  • ایجاد سیستم ارزیابی کیفیت برای تایید صلاحیت افراد متخصص واجد شرایط قوانین مذکور

این سازمان برای استفاده کنندگان از خدمات مترجمی سیستم ارزیابی کیفیت فراهم کرده است و همواره صلاحیت متخصصان مترجم مشغول به کار در مراکز رسمی ترجمه را ارزیابی و تایید می کند.

 

         

  

کسب امتیاز اقامتی به عنوان مترجم 

تا تاریخ جولای 2011، داشتن یکی از دو شرط زیر امکان کسب 5 امتیاز اقامتی برای مهاجرین به استرالیا و یا نیوزلند را امکان پذیر می کند: 

1- داشتن مدرک مربوط به زبان موردنظر معادل با استانداردهای آموزشی استرالیا

2- داشتن تاییدیه سازمان  NAATI به عنوان مترجم و یا مترجم همزمان دارای صلاحیت در زبان مربوطه 

روش های ارزیابی صلاحیت حرفه ای 

پنج روش برای بررسی ارزیابی صلاحیت حرفه ای به عنوان مترجم و یا مترجم همزمان وجود دارد. همه این روش ها شامل اخذ تاییدیه از سوی NAATIدر سطوح تخصصی و بالا می باشد: 

             آ. پذیرفته شدن در آزمون صلاحیت NAATI

             ب. اتمام موفق دوره های مورد تایید NAATI

ج. تایید صلاحیت مدرک مترجمی و یا مترجمی همزمان کسب شده در خارج از استرالیا و نیوزلند

د. عضویت در انجمن های تخصصی معتبر خارجی

ه. تایید سوابق دال بر صلاحیت در مترجمی و ارائه مدرک برای آنها

 

 دستورالعملهای موجود برای ارزیابی صلاحیت

سطح تخصص

مناسب برای مهاجرت

روش قابل ارزیابی

مترجم ارشد پیشرفته

بله

ج، د، ه

مترجم همزمان ارشد پیشرفته ( برای کنفرانس)

بله

ج، د، ه

مترجم پیشرفته

بله

آ، ب، ج

مترجم همزمان پیشرفته (برای کنفرانس)

بله

ب، ج

مترجم متخصص

بله

آ، ب، ج، د

مترجم همزمان متخصص

بله

آ، ب

مترجم نیمه متخصص

خیر

 

مترجم همزمان نیمه متخصص

خیر

 

 

 آ. پذیرفته شدن در آزمون صلاحیت NAATI

در این روش فرم مخصوص (فرم A) توسط متقاضی می بایست تکمیل شود. علاوه بر ارائه دو قطعه عکس و هزینه آزمون، دادن آزمون مستلزم داشتن مدرک حداقل معادل مدرک سال دهم مدرسه در استرالیا است.

ب. اتمام موفق دوره های مورد تایید NAATI در استرالیا

در این روش فرم مخصوص (فرم B) توسط متقاضی می بایست تکمیل شود. علاوه بر ارائه دو قطعه عکس و هزینه ثبت نام، در صورتی که از زمان اتمام دوره بیش از سه سال گذشته باشد، متقاضی نیازمند ارائه گواهی اشتغال به کار می باشد.

 ج، د، ه:

 در این روش ها فرم مخصوص (فرم C) توسط متقاضی می بایست تکمیل شود. علاوه بر ارائه دو قطعه عکس و هزینه ثبت نام، در صورتی که از زمان اتمام دوره بیش از سه سال گذشته باشد، متقاضی نیازمند ارائه گواهی اشتغال به کار می باشد.هم چنین متقاضی نیازمند ارائه مدارک دال بر اتمام دوره مترجمی از موسسه معتبر خارجی، عضویت در انجمن معتبر خارجی، و یا سوابق دال بر مترجمی ارشد را برحسب مورد ارائه دهد.

هر نامه تایید صلاحیت دارای تاریخ انقضا می باشد که در آن درج شده است. به طور معمول مدت اعتبار این تاییدیه ها سه سال می باشد. لازم به ذکر است پروسه تایید صلاحیت نیازمند ارائه مدرک زبان آیلتس IELTS نمی باشد.

 به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت انجمن در زیر مراجعه نمایید 

 http://www.naati.com.au/