انجمن رادیو گرافی


 

 درباره AIR

 موسسه استرالیایی رادیوگرافی AIR، مهمترین مرجع استرالیایی نماینده رادیوگراف‌ها، متخصصان رادیوگرافی و سونوگرافها میباشد. زمینههای فعالیت این موسسه تصویربرداری پزشکی، رادیوگرافی تشخیصی، درمان به وسیله پرتونگاری و سونوگرافی است.بیش از 70% متخصصان حرفه رادیوگرافی در استرالیا با این موسسه در ارتباط هستند و سالانه در سمینارهای موسسه شرکت می‌نمایند.

هدف از تاسیس این موسسه بهبود، توسعه، پیشرفت و حفظ بالاترین معیارهای تخصصی و اجرایی در زمینه حرفه‌های مرتبط با پرتونگاری است. موسسه استرالیایی رادیوگرافی امر آموزش و تحصیل را تسهیل کرده و امکان تبادل نظر  بین اعضاء و متخصصان این حرفه را فراهم می‌سازد.

این موسسه هم‌چنین کیفیت سطح رشته‌های مزتبط را تایید کرده و استانداردهای کیفیت و بهره‌وری در این حرفه را تقویت می کند. هم‌چنین بورس‌های تحصیلی به منظور ادامه تحصیل و تحقیق در این حرفه را فراهم می‌سازد. 

 تایید مدارک خارج از استرالیا

احراز صلاحیت افراد متقاضی دارای مدرک مرتبط با رادیوگرافی در خارج از استرالیا برای ادامه اشتغال در این حرفه در کشور استرالیا توسط موسسه استرالیایی رادیوگرافی بررسی می‌شود. هم‌چنین افراد فاقد تابعیت استرالیا و دارای مدرک اخذ شده با تایید موسسه AIR، می‌توانند برای ارزشیابی مدرک خود اقدام نمایند. 

مراحل ارزشیابی

 انجمن ارزشیابی صلاحیت خارجی (OQAP)، در موسسه AIR، وظیفه ارزشیابی مدارک خارجی را برعهده دارد. مدت زمان ارزشیابی تا 16 هفته می‌تواند ادامه پیدا کند. افراد انجمن بررسی صلاحیت‌های خارجی سالانه دوبار گردهمایی دارند و سایر موارد مربوط به ارزشیابی از طریق نامه و یا ایمیل انجام می‌پذیرد.

مدرک زبان مورد‌نیاز، آیلتس آکادمیک (IELTS)با حداقل نمره 7 و زیرشاخه‌های 7 و یا مدرک او-ای-تی (OET)با حداقل نمره Bاست.

مدارک خارجی براساس استانداردهای استرالیا در زمان مرتبط با اخذ مدرک ارزیابی و مقایسه می‌شود. هم‌چنین طرح درسی مدرک اخذشده با طرح درسی ارائه شده در استرالیا در زمان مربوطه مقایسه می‌شود. هم‌چنین تمام آموزش‌های عملی، دوره‌های حین خدمت، اشتغال به کار و معرفی نامه‌ها از طرف محل کار برای تایید صلاحیت حرفه‌ای فرد متقاضی بررسی می‌گردد. مدارک دال بر استمرار بهبود آموزشی در فعالیت حرفه‌ای نیز بررسی می‌گردد. 

مدارک مورد نیاز

  • ترجمه رسمی طرح درسی ارائه شده در دانشگاه شامل سرفصل درسی، ساعات تدریس، کتب تدریس شده، سطح علمی اساتید
  • ترجمه رسمی مدرک رادیوگرافی
  • ترجمه رسمی مدرک دال بر ثبت فرد به عنوان متخصص رادیوگرافی ترجمه رسمی مدرک دال بر پیشرفت مستمر حرفه‌ای (CPD)
  • ترجمه رسمی مدارک تحصیلات تکمیلی
  • ترجمه رسمی گواهی آموزش عملی و یا کارآموزی بینایی شامل شرح دوره و شرح وظایف و ساعات انجام کار
  • یک قطعه عکس برابر اصل شده سایز پاسپورتی
  • مدرک برابر اصل زبان انگلیسی  

نتیجه بررسی مدارک

 1- پذیرش غیر مشروط

در این حالت مدارک خارجی مطابق با استانداردهای استرالیا بوده و هم‌چنین فعالیت‌های حرفه‌ای نیز منطبق با معیارهای قابل قبول است. در این حالت به فرد متقاضی مدرک احراز صلاحیت داده شده و فرد واجد شرایط برای اقدام برای مهاجرت است. 

          2- رد مشروط

در این حالت فرد متقاضی مستلزم فراهم کردن مدارک بیشتر و یا ادامه فعایت حرفه‌ای و کسب تجربه حرفه‌ای بیشتر است. فرد می‌تواند مدارک درخواستی را طی مدت سه سال از تاریخ اعلام نتیجه به موسسه ارائه دهد. 

           3- رد صلاحیت

در این حالت مدرک اخذ شده توسط فرد متقاضی مطابق با استانداردهای استرالیا نبوده و فرد متقاضی می‌تواند دوره‌های تاییدشده دانش پرتونگاری توسط موسسه AIRرا در یکی از دانشگاه‌های استرالیا ظرف مدت سه سال از اعلام نتیجه، تکمیل کند.  

           به منظور کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت انجمن در زیر مراجعه نمایید. 

http://www.air.asn.au/